Search results

 1. LEHUTA, Michal. Exportéri disciplíny. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2017. ISSN 1335-0684, 22. júna 2017, roč. 27, č. 25.
  article

  article

 2. BUCHLÁKOVÁ, Lenka - BALÁŽ, Peter. Ekonóm Baláž: Sme odkázaní na Čínu, Európa úplne zlenivela. In Pravda. - Bratislava : PEREX, 2017. ISSN 1335-4050, 22.-23. apríla 2017, roč. 27, č. 93, s. 14-16.
  article

  article

 3. HLAVOVÁ, Natália. Development-induced displacement: the case of Chinese investment in Africa. In Európa: gazdaság és kultúra. nemzetközi tudományos konferencia a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából. Európa: gazdaság és kultúra : nemzetközi tudományos konferencia a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából, Sopron, 2016. november 10. - Sopron : Nyugat-magyarországi Egyetem Kiadó, 2016. ISBN 978-963-334-298-5, o. 662-672.
  article

  article

 4. FERANECOVÁ, Adela. Zahraničné investovanie a zdaňovanie nadnárodných spoločností z pohľadu globalizácie. In Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód. Medzinárodná vedecká konferencia. Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód VIII. (2016) : zborník príspevkov z 8. medzinárodnej vedeckej konferencie : 5.-9.9.2016, Košice, Slovenská republika. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4275-3, s. 66-73 CD-ROM.
  article

  article

 5. FILLOVÁ, Natália - TURCSÁNYI, Richard Q. Čínske infraštruktúrne investície v Afrike a v Európe. In Medzinárodné vzťahy 2016: aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. Medzinárodná vedecká konferencia. Medzinárodné vzťahy 2016 : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník príspevkov zo 17. medzinárodnej vedeckej konferencie : Zámok Smolenice, 1. - 2. december 2016. - Bratislava : EKONÓM publishing, 2016. ISBN 978-80-225-4365-1, s. 285-300.
  article

  article

 6. OBADI, Saleh Mothana et al. Vývoj a perspektívy svetovej ekonomiky : vysoké riziká a väčšie neistoty. Recenzenti: Vladimír Gonda, Igor Kosír. 1. vyd. Bratislava : Ekonomický ústav SAV, 2016. 344 s. [18,55 AH]. VEGA 2/0005/16, VEGA 2/0109/16, VEGA 2/0070/15, VEGA 2/0026/15, VEGA 1/0654/16 (V-16-100-00). ISBN 978-80-7144-271-4. [Copy count : 2, currently available 1, at library only 1]
  Vývoj a perspektívy svetovej ekonomiky

  book

 7. BALÁŽ, Peter. Globalization of the world economy and the impact of China´s expansion on the competitivness of EU. - Registrovaný: Web of Science. In International conference on european integration 2014. International conference. International conference on european integration 2014 : proceedings of the 2nd International conference on european integration 2014 : may 15 – 16, 2014, Ostrava, Czech Republic. - Ostrava - Poruba : VŠB - Technical University of Ostrava, 2014. ISBN 978-80-248-3388-0, s. 14-25 CD-ROM. VEGA 1/0550/14.
  article

  article

 8. DUDÁŠ, Tomáš. Nové pohľady na eklektickú teóriu priamych zahraničných investícií. In Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2014 : zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3886-2, s. 83-89 CD-ROM.
  article

  article

 9. KAROLYI, Dušan. Potenciál aj pre Slovákov. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : TREND Holding, 2013. ISSN 1335-0684, 28. novembra 2013, roč. 23, č. 47.
  article

  article

 10. SZIKOROVÁ, Nóra. Expected future trends in Chinese outward direct investment in Afrika. In Dimensions of development - East Asia in the process of changes. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2013. ISBN 978-83-7525-935-3, s. 101-110.
  article

  article