Search results

 1. Enhancing Competitiveness in Central Asia. Paris : OECD, 2018. 198 s. Competitiveness and Private Sector Development. Available on Internet: <http://www.oecd-ilibrary.org/development/enhancing-competitiveness-in-central-asia_9789264288133-en> ISBN 978-92-64-28812-6. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book


 2. OECD Economic Surveys: Tunisia 2018 : Economic Assessment. Volume 2018/6. March 2018. Paris : OECD, 2018. 127 s. OECD Economic Surveys. Available on Internet: <https://www.oecd-ilibrary.org/economics/oecd-economic-surveys-tunisia-2018_eco_surveys-tun-2018-en> ISBN 978-92-64-29174-4. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book


 3. Studia commercialia Bratislavensia : Scientific Journal of Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava : vedecký časopis Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Spracovaný v EKO-INDEX, Recenzovaný. Bratislava : Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave. 4x ročne. ISSN 1337-7493. Available on Internet: http://www.obchodnafakulta.sk/veda-a-vyskum/studia-commercialia-bratislavensia/aktualne-vydanie
  Studia commercialia Bratislavensia

  journal


 4. OECD Tourism Trends and Policies 2018. Paris : OECD, 2018. 375 s. OECD Tourism Trends and Policies. Available on Internet: <https://www.oecd-ilibrary.org/urban-rural-and-regional-development/oecd-tourism-trends-and-policies-2018/summary/english_8fba5a92-en?parentId=http%3A%2F%2Finstance.metastore.ingenta.com%2Fcontent%2Fpublication%2Ftour-2018-en> ISBN 978-92-64-28738-9. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book


 5. Metting Policy Challenges for a Sustainable Bioeconomy. Paris : OECD, 2018. 195 s. Available on Internet: <https://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/policy-challenges-facing-a-sustainable-bioeconomy_9789264292345-en> ISBN 978-92-64-29233-8. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book


 6. Strengthening Shardara Multi-Purpose Water Infrastructure in Kazakhstan. Paris : OECD, 2018. 160 s. OECD Studies on Water. Available on Internet: <https://www.oecd-ilibrary.org/environment/strengthening-multi-purpose-water-infrastructure-in-shardara-mpwi-kazakhstan_9789264289628-en> ISBN 978-92-64-28961-1. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book


 7. OECD Economic Surveys: Norway 2018 : January 2018. Volume 2018/1. Paris : OECD, 2018. 119 s. OECD Economic Surveys. ISBN 978-92-64-28640-5. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book


 8. JARINKOVIČOVÁ, Valéria. K tohtoročným novelám zákona o dani z príjmov. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi. - Bratislava : Slovenská komora certifikovaných účtovníkov, 2018. ISSN 1335-2024, 2018, roč. 26, č. 7-8, s. 2-18.
  article

  article


 9. KŘIVANOVÁ, Kateřina. Ženy táhnou byznys nahoru. In Moderní řízení. - Praha : Economia, 2018. ISSN 0026-8720, 2018, roč. 53, č. 8, s. 6-7.
  article

  article


 10. ZVEZDANOVIĆ LOBANOVA, Jelena - KRAČUN, Davorin - KAVKLER, Alenka. Institutions as a Mediator of the Effect of Cross-Border Mergers & Acquisitions on Domestic Investment. In Prague Economic Papers : a Bimonthly Journal of Economic Theory and Policy. - Prague : University of Economics, 2018. ISSN 1210-0455, 2018, vol. 27, no. 4, pp. 479–493.
  article

  article