Search results

 1. ŠKRINIAR, Pavel. Obavy zo straty sú namieste. Časom však pominú. In Denník N. - Bratislava : N Press, 2020. ISSN 1339-844X, 12.5.2020, s. [1-3] online.
  article

  article

 2. Zákon o miestnom poplatku za rozvoj s komentárom. In Poradca. - Žilina : Poradca, 2020. ISSN 1335-1583, 2020, roč. 25, č. 10, s. 11-42.
  article

  article

 3. KADEROVÁ, Andrea. Applications of Selected Portfolio Theories on the Capital Market. In Fakulta hospodárskej informatiky EU. Katedra matematiky a aktuárstva. Aktuárska veda v teórii a v praxi 2020 : recenzovaný monografický zborník vedeckých prác: Reviewed Collection of Resarch Papers. - Brno : H.R.G. spol. s r.o., 2020. ISBN 978-80-88320-36-4, s. 40-46. VEGA 1/0166/20, VEGA 1/0120/18.
  article

  article

 4. KARAS, Martin - BROCKOVÁ, Katarína. Investment Protection and Sovereignty : The Clash of Theories in the Practice of Investment Arbitration. In Journal of Applied Economic Sciences. - Craiova : Spiru Haret University. ISSN 2393-5162, 2020, vol. 15, no. 2, pp. 398-406 online.
  article

  article

 5. SOBKOVÁ, Martina. Izolovaný kapitálový trh je nesmysl. Evropa musí spolupracovat! In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2020. ISSN 1212-4273, 2020, roč. 27, č. 9, s. 36-37.
  article

  article

 6. KARAS, Martin. Medzinárodnoprávna ochrana zahraničných investorov vo vzťahu k štátnej suverenite hostiteľského štátu : dizertačná práca. Školiteľ: Katarína Brocková. Bratislava, 2020. 135 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 7. BROCKOVÁ, Katarína - CHUGURYAN, Simona - KUCHARČÍK, Rudolf. Current Developments in Intra-EU Investment Protection After ACHMEA. In Journal of European and Balkan Perspectives : [Scientific Journal]. - Skopje : Center for Interntional and Development Studies. ISSN 2545-4854, 2020, vol. 3, no. 1, pp. 24-31 online.
  article

  article

 8. BOBENIČ HINTOŠOVÁ, Aneta. FDI and Sectoral Changes in the Economy. In STEP. workshop. Zborník príspevkov a abstraktov z workshopu STEP : 13.11.2020, Košice. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4780-2, s. 27-32 online.
  article

  article

 9. KUDLOVÁ, Zuzana. Daňové raje a onshore spoločnosti. In Nové smery v IKT, podnikovom hospodárstve a jazykovej komunikácii III. medzinárodný vedecký workshop. Nové smery v IKT, podnikovom hospodárstve a jazykovej komunikácii III : recenzovaný zborník príspevkov a abstraktov z medzinárodného vedeckého workshopu. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4788-8, s. 110-123.
  article

  article

 10. KOSTIAEVA, Vareriia. Forecasts of Investment Attractiveness of Russian Oil Companies on the Example of NK Lukoil PAO. In EDAMBA 2020. International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. EDAMBA 2020 : International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4794-9, pp. 365-374 online.
  article

  article