Search results

 1. HAJDUOVÁ, Zuzana et al. Competitiveness of Franklin Templeton Fund Managers: Do the Fund Managers Exceed the Benchmark? In Journal of Competitiveness : Scientific Journal from the Field of Management and Economics. - Zlín : Fakulta managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, 2019. ISSN 1804-1728, 2019, no. 3, pp. 70-86 online. I-18-109-00.
  article

  article

 2. DUŠEK, Jiří et al. Aktuální otázky práva, managementu a personalistiky. Recenzenti: Ladislav Skořepa, Jaroslav Slepecký. 1. vydání. České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií VŠERS, 2019. online 59 s. Studia. Popis urobený: 12.9.2019. ISBN 978-80-7556-051-3.
  electonic book

  electonic book

 3. Finančné trhy : vedecký časopis = Scientific Journal [elektronický zdroj]. - Spracovaný v EKO-INDEX. Bratislava : Derivát. 4x ročne. Available on Internet: <http://www.derivat.sk> ISSN 1336-5711.
  electronic journal

  electronic journal

 4. BAČOVÁ, Monika. Crowdfunding ako alternatívny spôsob financovania projektov. In Quality and Leading Innovation. International Scientific Conference. Quality and Leading Innovation V. : International Scientific Conference. - Košice : University of Economics, Faculty of Business Economics with Seat in Košice, 2019. ISBN 978-80-225-4672-0, s. 212 CD-ROM.
  article

  article

 5. BIKÁR, Miloš - KMEŤKO, Miroslav. Finančné investície. Recenzenti: Elena Fetisovová, Oľga Miková. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. 135 s. [8,48 AH]. VEGA 1/0007/19. ISBN 978-80-225-4628-7. [Copy count : 12, currently available 0, at library only 3, Length of Reservation Line 1]
  book

  book

 6. MATUŠOVIČOVÁ, Monika. Kolektívne investovanie a možnosti jeho rozvoja. In Spotrebiteľ na finančnom trhu : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4569-3, s. 52-59 CD-ROM. VEGA 1/0242/16.
  article

  article

 7. MUSIL, Radek. Myslíte, že musíte čekat v bance? Omyl, crowfunding je tu! In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2018. ISSN 1212-4273, 2018, roč. 25, č. 2, s. 28-29.
  article

  article

 8. Financial Assets and Investing [elektronický zdroj]. - Spracovaný v EKO-INDEX, Registrovaný: Erihplus. Brno : Masarykova univerzita v Brně. 3x ročne. Available on Internet: <http://fai.econ.muni.cz/journal-archive> ISSN 1804-509X.
  electronic journal

  electronic journal

 9. KLIMEK, Miroslav - PALA, Tomáš. Kolektívne investovanie. In Trends in Application of Statistical Methods for Quality Improvement VIII. (2018). International Scientific Conference. Reviewed Proceedings of Posts From an VIII. International Scientific Conference. - Košice : KKM PHF EU : KIaJK PHF EU, 2018. ISBN 978-80-225-4604-1, s. 36-43 CD-ROM.
  article

  article

 10. Spotrebiteľ na finančnom trhu : zborník vedeckých statí. Zostavil: Ivan Hlavatý ; recenzenti: Vanda Lieskovská, Viera Čihovská. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. CD-ROM 79 s. [4,12 AH]. VEGA 1/0242/16. ISBN 978-80-225-4569-3. [Copy count : 3, currently available 1, at library only 1]
  electonic book

  electonic book