Search results

 1. KALAŠ, Filip. [New Challenges for Research on Language for Special Purposes]. In Fachsprache : Journal of Professional and Scientific Communication. - Wien : Facultas Verlags- & Buchhandels AG. ISSN 1017-3285, 7. june 2021, no. 6, pp. 1-4 online. Recenzia na: New Challenges for Research on Language for Special Purposes / Simonnæs Ingrid ; Andersen Øivin ; Schubert Klaus. - Berlin : Frank & Timme, 2019. - ISBN 978-3-7329-0420-4.
  article

  article

 2. Lingua et vita : vedecký časopis pre výskum jazykov a interkultúrnej komunikácie. - Spracovaný v EKO-INDEX, Registrovaný: Erihplus. Bratislava : EKONÓM. 2x ročne. ISSN 1338-6743. Available on Internet: http://linguaetvita.sk/
  journal

  journal

 3. SERESOVÁ, Katarína - JURČÁKOVÁ, Edita. Anglicisms as a Consequence of Vocabulary Change – Reasons for Use and Their Stylistic Function. In International Virtual Academic Conference. Education and Social Sciences Business and Economics. International Academic Institute : Book of Abstracts. - International Academic Institute : Skopje, Republic of North Macedonia, 2021. ISBN 978-608-4881-20-9, p. [4] online.
  article

  article

 4. SERESOVÁ, Katarína. Slovesno-menné kolokácie v nemeckom jazyku z pohľadu ich kategorizácie. In Lingua et vita : vedecký časopis pre výskum jazykov a interkultúrnej komunikácie. - Bratislava : EKONÓM, 2021. ISSN 1338-6743, 2021, roč. 10, č. 1, s. 53-58 online.
  article

  article

 5. DULEBOVÁ, Irina - CINGEROVÁ, Nina - ŠTEFANČÍK, Radoslav. Jazyk sekjuritizacii v mediadiskurse slovackich pravych ekstremistov. In Russkij jazyk v uslovijach bi- i polilingvizma. Russkij jazyk v uslovijach bi- i polilingvizma. - Čeboksary : Čuvašsskij gosudarstvennyj pedagogičeskij universitet i. I. J. Jakovleva, 2021. ISBN 978-5-88297-541-7, s. 25-31 online. VEGA 1/0344/20.
  article

  article

 6. ŠAJGALÍKOVÁ, Helena - DELGADOVÁ, Elena. Španielčina pre samoukov a pre jazykové kurzy. Recenzent: Juan Manuel Fenoll Borja. 2. upravené vydanie. Bratislava : AKTUELL, 2021. [369 s.] [22,3 AH]. ISBN 978-80-8172-062-8.
  book

  book

 7. PAVLÍKOVÁ, Žaneta. Conceptual Metpahors in the Speeches of the President of Slovakia, Zuzana Čaputová and the Former First Lady of the United States, Michelle Obama. In Cudzojazyčné perspektívy v univerzitnom vzdelávaní. vedecká konferencia. Cudzojazyčné perspektívy v univerzitnom vzdelávaní : zborník z vedeckej konferencie. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. ISBN 978-80-225-4813-7, s. 84-92.
  article

  article

 8. SPIŠIAKOVÁ, Mária. Blanco y negro en el lenguaje económico. In Cudzojazyčné perspektívy v univerzitnom vzdelávaní. vedecká konferencia. Cudzojazyčné perspektívy v univerzitnom vzdelávaní : zborník z vedeckej konferencie. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. ISBN 978-80-225-4813-7, s. 103-114. VEGA 1/0107/18.
  article

  article

 9. HRIVÍKOVÁ, Tatiana. Analýza ľudových rozprávok z hľadiska kultúrnych hodnôt. In Jazyk v kultúre - kultúra v jazyku. vedecká konferencia. Jazyk v kultúre - kultúra v jazyku : zborník z vedeckej konferencie. - Trnava : Slovenská spoločnosť pre regionálnu politiku, 2021. ISBN 978-80-972278-7-6, s. 36-49 online.
  article

  article

 10. MATYTCINA, Marina - GRIGORJANOVÁ, Tatjana. Jazykové osobitosti internetovej komunikácie ako prostriedok interkultúrnej komunikácie. In Jazyk v kultúre - kultúra v jazyku. vedecká konferencia. Jazyk v kultúre - kultúra v jazyku : zborník z vedeckej konferencie. - Trnava : Slovenská spoločnosť pre regionálnu politiku, 2021. ISBN 978-80-972278-7-6, s. 21-28 online. KEGA 018EU-4/2020.
  article

  article