Search results

 1. Štvorčeky sú späť. In Obchod : marketing, retail, FMCG. - Bratislava : MAFRA, 2018. ISSN 1335-2008, 2018, roč. 23, č. 3, s. 34.
  article

  article


 2. COUFAL, Jan - TOBÍŠEK, Jiří. Šifrování s maticemi. In Ekonomické listy : odborný vědecký časopis Vysoké školy ekonomie a managementu [elektronický zdroj]. - Praha : Centrum ekonomických studií VŠEM, 2017. ISSN 1804-4166, 2017, roč. 8, č. 1, s. 39-48 online.
  article

  article


 3. BEDNÁR, Richard. Tageme - prívesok na identifikáciu majiteľa. In Podnikateľské modely a podnikateľské stratégie startupov II. : recenzovaný zborník prípadových štúdií. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4327-9, s. 166-167. VEGA 1/0019/15.
  article

  article


 4. GRONDŽÁK, Karol - BRANICKÝ, Juraj. On the optimal Pin Set generation. In Communications : scientific letters of the University of Žilina. - Žilina : University of Žilina, 2015. ISSN 1335-4205, 2015, vol. 17, no. 3, s. 108-112. Available on Internet: <ftp://193.87.31.84/0210488/3_2015en.pdf>
  article

  article


 5. ORAVEC, Jozef. QR kódy: Logistika s nimi (zatiaľ) nepočíta. In Systémy logistiky. - Praha : ATOZ Marketing Services, 2015. ISSN [nemá], marec-apríl 2015, roč. 10, č. 53, s. 16-17.
  article

  article


 6. ORAVEC, Jozef. QR kódy: logistika s nimi zatiaľ nepočíta. In Tovar & Predaj : časopis pre obchod s rýchloobrátkovým a spotrebným tovarom. - Praha : ATOZ Marketing Services, 2015. ISSN 1805-0549, máj-jún 2015, roč. 5, č. 23, s. 44.
  article

  article


 7. BOLEK, Vladimír. Využitie QR kódov. In HR v praxi. Riadenie ľudských zdrojov v praxi [elektronický zdroj]. - Bratislava : Verlag Dashöfer, 2013. ISSN 1338-564X, 12.7.2013, [s. 1], [2,45 NS] online. Názov z titulnej obrazovky. Available on Internet: <http://www.hrvpraxi.sk/33/vyuzitie-qr-kodov-uniqueiduchxzASYZNatvABpzW7TbQzi9gYrwicn/?query=vyu%BEitie+qr+k%F3dov&serp=1>
  article

  article


 8. BOLEK, Vladimír. Čo znamenajú tajomné štvorčeky (QR kódy)? In HR v praxi. Riadenie ľudských zdrojov v praxi [elektronický zdroj]. - Bratislava : Verlag Dashöfer, 2013. ISSN 1338-564X, 3.7.2013, [s. 1], [2,25 NS] online. Názov z titulnej obrazovky. Available on Internet: <http://www.hrvpraxi.sk/33/co-znamenaju-tajomne-stvorceky-qr-kody-uniqueiduchxzASYZNatvABpzW7TbWfr9o2Cxb6n/?query=%E8o+znamenaj%FA+tajomn%E9+%B9tvor%E8eky&serp=1>
  article

  article


 9. KALABIS, Zbyněk. Poznámky k možnosti přenosu čísel účtů mezi bankami. In Bankovnictví : měsíčník vydavatelství Economia. - Praha : Economia, 2012. ISSN 1212-4273, 2012, roč. 19, č. 12, s. 23.
  article

  article


 10. ŠEBEJ, Peter. Internet vecí. In Produktivita a inovácie : časopis o priemyselnom inžinerstve na Slovensku. - Žilina : SLCP, 2012. ISSN 1335-5961, 2012, roč. 13, č. 1, s. 22-23. Available on Internet: <ftp://193.87.31.84/0148431/PaI_2012_01 (4).pdf>
  article

  article