Search results

 1. NECKAŘ, Petr. Ako na metódy automatickej identifikácie? In Systémy logistiky. - Praha : ATOZ Marketing Services, 2019, máj-jún 2019, roč. 15, č. 78, s. 24.
  article

  article

 2. RICHNÁK, Patrik - GAJDOŠ, René. Využitie nových technológií vo výrobe a logistike priemyselného podniku. In Manažment podnikania a vecí verejných : vedecko-odborný časopis. - Bratislava : Slovenská akadémia manažmentu, 2019. ISSN 2453-8167, 2019, roč. 14, č. 1, s. 1-8 online. I-19-104-00.
  article

  article

 3. TOMAN, Pavel. Imagery přečtou čárové kódy i text. In Logistika. - Praha : Economia, 2019. ISSN 1211-0957, 2019, roč. 25, č. 12, s. 32-33.
  article

  article

 4. Štvorčeky sú späť. In Obchod : marketing, retail, FMCG. - Bratislava : MAFRA, 2018. ISSN 1335-2008, 2018, roč. 23, č. 3, s. 34.
  article

  article

 5. PRUŽINSKÝ, Michal - GAJDOŠ, Jozef. Informatizácia a automatizácia skladového hospodárstva. In Nové smery v IKT, podnikovom hospodárstve a jazykovej komunikácii so samostatnou sekciou Podniková výkonnost a zpětné toky - projekt GA16-16260S. Medzinárodný vedecký workshop. Nové smery v IKT, podnikovom hospodárstve a jazykovej komunikácii so samostatnou sekciou Podniková výkonnost a zpětné toky - projekt GA16-16260S : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodného vedeckého workshopu, 12. apríl (duben) 2018, Košice, Slovenská republika. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4501-3, s. 118-125 CD-ROM.
  article

  article

 6. TOMAN, Pavel. Specifika skladů pro e-shopy. In Logistika. - Praha : Economia, 2018. ISSN 1211-0957, 2018, roč. 24, č. 10, s. 28-31.
  article

  article

 7. KNOŠKOVÁ, Dana. Efektívna podpora riadenia logistického reťazca pomocou systémov automatickej identifikácie. In MERKÚR 2018. International Scientific Conference for PhD. Students and Young Scientists. MERKÚR 2018 : The Proceedings of the International Scientific Conference for PhD. Students and Young Scientists, November 29–30, 2018, (Bratislava, Slovak Republic). - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4554-9, s. 121-129 CD-ROM.
  article

  article

 8. ORAVEC, Jozef. S čiarovým kódom na večné časy. In Systémy logistiky. - Praha : ATOZ Marketing Services, 2017. ISSN [nemá], máj-jún 2017, roč. 12, č. 66, s. 18-19.
  article

  article

 9. ORAVEC, Jozef. S čiarovým kódom na večné časy. In TaPmag : tovar a predaj. - Praha : ATOZ Marketing Services, 2017. ISSN 1805-0549, 5-6/2017, č. 35, s. 48-49.
  article

  article

 10. COUFAL, Jan - TOBÍŠEK, Jiří. Šifrování s maticemi. In Ekonomické listy : odborný vědecký časopis Vysoké školy ekonomie a managementu. - Praha : Centrum ekonomických studií VŠEM, 2017. ISSN 1804-4166, 2017, roč. 8, č. 1, s. 39-48 online.
  article

  article