Search results

Records found: 232  
Your query: Keywords = "kúpa"
 1. GÁŠPÁROVÁ, Eva. Predaj a kúpa podniku alebo jeho časti v reálnych hodnotách. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2022. ISSN 1335-7034, 2022, roč. 27, č. 5, s. 52-62.
  article

  article

 2. GÁŠPÁROVÁ, Eva. Predaj a kúpa podniku alebo jeho časti v reálnych hodnotách. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2022. ISSN 1335-7034, 2022, roč. 27, č. 6, s. 50-54.
  article

  article

 3. GÁŠPÁROVÁ, Eva. Softvér z účtovného a daňového hľadiska. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2020. ISSN 1335-7034, 2020, roč. 25, č. 4, s. 50-54.
  article

  article

 4. KOLEMBUS, Anton. Účtovanie predaja prostredníctvom zľavových portálov. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi. - Bratislava : Slovenská komora certifikovaných účtovníkov, 2020. ISSN 1335-2024, 2020, roč. 28, č. 10, s. 18-24.
  article

  article

 5. JEČMEN, Aleš. Jak koronavirová krize promění logistiku e-shopů a přepravních společností? : doručování a rozvoz jako komodita. In Logistika. - Praha : Economia, 2020. ISSN 1211-0957, 2020, roč. 26, č. 6, s. 11-11.
  article

  article

 6. GÁŠPÁROVÁ, Eva. Ready made s. r. o. – výhody a riziká jej kúpy. In Dane a účtovníctvo : rady a riešenia. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2020. ISSN 1336-426X, 2020, roč. 17, č. 10, s. 53-56.
  article

  article

 7. PODMANICKÁ, Martina. Legal and Accounting Aspects of Sale of Business in the Slovak Republic. In Účetnictví a auditing v procesu světové harmonizace. Mezinárodní vědecká konference. Účetnictví a auditing v procesu světové harmonizace : sborník z mezinárodní vědecké konference, Slapy, 8.-10. září 2020. - Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica, 2020. ISBN 978-80-245-2387-3, s. 151-156.
  article

  article

 8. PODMANICKÁ, Martina. Kúpa podniku alebo jeho časti v Slovenskej republike. In AIESA 2020. medzinárodná vedecká konferencia. AIESA – Budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach : zborník abstraktov - 19. medzinárodná vedecká konferencia organizovaná pod záštitou rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave prof. Ing. Ferdinanda Daňa, PhD. a dekana Fakulty hospodárskej informatiky prof. Ing. Ivana Brezinu, CSc., 13. novembra 2020, Bratislava. - Bratislava : Letra Edu, 2020, s. 14 online.
  article

  article

 9. PODMANICKÁ, Martina. Komplexné riešenie predaja podniku ako typu kombinácie podnikov v Slovenskej republike. In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2020. ISSN 1339-987X, 2020, roč. 18, č. 2, s. 109-123 online.
  article

  article

 10. Most k predaju: 7 súhlasov, ktoré potrebujete získať. In Zisk manažment. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2019. ISSN 1339-2433, 2019, roč. 11, č. 12, s. 49-52.
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.