Search results

 1. MATOUŠKOVÁ, Eleonóra. Kúpyschopnosť obyvateľstva Slovenskej republiky. In Modern problems of management: economics, education, health care and pharmacy. International scientific conference. Modern problems of management: economics, education, health care and pharmacy : conference proceedings of the 5th International scientific conference, October 26-29, 2017, Opole, Poland. - Opole : The Academy of Management and Administration, 2017. ISBN 978-83-62683-23-9, pp. 17-19. VEGA 1/0246/16.
  article

  article

 2. Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód. Medzinárodná vedecká konferencia. Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód IX. (2017) : recenzovaný zborník príspevkov a abstraktov z 9. medzinárodnej vedeckej konferencie : 26.-30.6.2017, Košice, Slovenská republika. Recenzenti: Vincent Jakub, Aneta Bobenič Hintošová. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. CD-ROM [135 s.]. ISBN 978-80-225-4447-4. [Copy count : 2, currently available 1, at library only 1]
  Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód IX. (2017)

  electonic book

 3. MÔCIKOVÁ, Renata. Generácia "Husákových detí" si rada priplatí za kvalitu. In Obchod : marketing, retail, FMCG. - Bratislava : MAFRA, 2015. ISSN 1335-2008, 2015, roč. 20, č. 2, s. 16-17.
  article

  article

 4. KRÍŽOVÁ, Slávka. Kúpyschopnosť obyvateľstva v Slovenskej republike. In Ekonomika poľnohospodárstva. - Bratislava : Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva, 2015. ISSN 1338-6336, 2015, roč. 15, č. 2, s. 55-67.
  article

  article

 5. FODRANOVÁ, Iveta. Teoretické východiská pre skúmanie slovenských seniorov ako špecifického trhového segmentu. In Studia commercialia Bratislavensia : scientific journal of Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2015. ISSN 1337-7493, 2015, roč. 8, č. 29, s. 16-23. VEGA 1/0216/14.
  article

  article

 6. DRAHOVSKÝ, Ľubomír. Obchod pod tlakom ekonomickej reality. In Tovar & Predaj : časopis pre obchod s rýchloobrátkovým a spotrebným tovarom. - Praha : ATOZ Marketing Services, 2012. ISSN 1805-0549, Január/Február 2012, roč. 2, č. 3, s. 10-11.
  article

  article

 7. LENNEROVÁ, Ivana. Analýza inflačného cielenia vo vybraných krajinách. In Ekonomiko-matematične modeljuvannja i jogo zastosuvannja v nauci i promislivosti : materiali I-šoj Vseukrajinskoj naukovo-praktičnoj konferencii, Krivij Rig, 23 travnja 2011. - Krivij Rig : Vidavnictvo Mineral, 2011, s. 37-39. VEGA 1/0174/11.
  article

  article

 8. TÓTH, Richard. Veľa kriku pre nič : kvantitatívne uvoľňovanie peňazí po americky. In Investor : financie & investície & poradenstvo. - Bratislava : ECOPRESS, 2010. ISSN 1335-8235, december 2010, roč. 11, č. 12, s. 22.
  article

  article

 9. ČEŠEK, Dominik. Obchodné priestory majú azda najhoršie za sebou : európsky maloobchodný trh - svetlo na konci tunela? In Investor : financie & investície & poradenstvo. - Bratislava : ECOPRESS, 2010. ISSN 1335-8235, február 2010, roč. 11, č. 2, s. 40-41.
  article

  article

 10. MICHÁLEK, Anton. Sociálne nerovnosti a chudoba na Slovensku: regionálna analýza príjmov, miezd a chudoby. In Sociálny kapitál, ľudský kapitál a chudoba v regiónoch Slovenska : zborník statí. - Košice : Ekonomická fakulta, TU Košice, 2010. ISBN 978-80-553-0573-8, s. 13-21. VEGA 0191.
  article

  article