Search results

 1. ŠIPOLDOVÁ, Romana. Using Cost-Sensitive Predictive Modeling in Digital Marketing. In EDAMBA 2019. International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. EDAMBA 2019 : International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4704-8, pp. 494-503 online.
  article

  article

 2. MIKLOŠÍK, Andrej et al. Are Australian TV Advertisers Aware of Evolving Online Information Search Patterns? In IEEE Access. - Piscataway : Institute of Electrical and Electronics Engineers. ISSN 2169-3536, 2020, vol. 8, pp. 143066-143075 online. VEGA 1/0657/19, KEGA 016EU-4/2019.
  article

  article

 3. PETRÁŠOVÁ, Michaela. Do obchodov prichádzajú vianočné edície. In Obchod : marketing, retail, FMCG. - Bratislava : MAFRA, 2020. ISSN 1335-2008, 2020, roč. 25, č. 5, s. 10-12.
  article

  article

 4. LESÁKOVÁ, Dagmar. Cognitive Age and Its Relevance to Targeting Seniors. In KNOWCON 2019. Knowledge on Economics and Management: Profit or Purpose. Conference. KNOWCON 2019. Knowledge on Economics and Management: Profit or Purpose : Conference Proceedings, September, 5-6, 2019, (Olomouc, Česko). - Olomouc : Palacký University Olomouc, 2019. ISBN 978-80-244-5543-3, pp. 124-130 online. VEGA 1/0339/18.
  article

  article

 5. SEMERÁDOVÁ, Tereza - WEINLICH, Petr. Marketing na Facebooku a Instagramu : využijte naplno organický dosah i sponozorované příspěvky. 1. vydání. Brno : Computer Press, 2019. 192 s. ISBN 978-80-251-4959-1. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 6. PETRÁŠOVÁ, Michaela. Šesť objednávok za sekundu. In Obchod : marketing, retail, FMCG. - Bratislava : MAFRA, 2019. ISSN 1335-2008, 2019, roč. 24, č. 5, s. 26-28.
  article

  article

 7. VOZNÍKOVÁ, Andrea - KARMAZÍN, Ondřej. Měření efektivity POP kampaní na prodejně. In Marketing & komunikace. - Praha : Česká marketingová společnost, 2019. ISSN 1211-5622, 2019, roč. 29, č. 4, s. 16-17.
  article

  article

 8. ŠIPOLDOVÁ, Romana. Digitálny a online marketing. In 100 rokov štatistiky v Československu. aktuálne otázky a odpovede. 100 rokov štatistiky v Československu : aktuálne otázky a odpovede. - Bratislava : Letra Edu, 2019. ISBN 978-80-89962-44-0, s. 161-170.
  article

  article

 9. Banky a influenceri? Kamaráti! In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2019. ISSN 1212-4273, 2019, roč. 26, č. 6, s. 44-45.
  article

  article

 10. PUHLÍK, Petr - LINHART, Zdeněk. Atributy marketingu událostí. In Ekonomické listy : odborný časopis Centra ekonomických studií Vysoké školy ekonomie a managementu a Vysoké školy ekonomie a managementu. - Praha : Centrum ekonomických studií VŠEM, 2019. ISSN 1804-4166, 2019, roč. 10, č. 2, s. 3-16.
  article

  article