Search results

 1. SLEZÁKOVÁ, Andrea et al. Zákon o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve : komentár. Recenzenti: Ladislav Balko, Michal Ďuriš, Silvia Gribová, Gabriela Majerčíková, Peter Pénzeš. 1.vydanie. Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2020. 495 s. [32,40 AH]. Akcia-Rakúsko-Slovensko. ISBN 978-80-571-0193-2.
  book

  book

 2. KUČERA, Petr. Efektivní posuzovaní platební morálky závisí na schopnosti vytěžovaní nových typů dat. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2020. ISSN 1212-4273, 2020, roč. 27, č. 1, s. 34-35.
  article

  article

 3. SOBKOVÁ, Martina. Hlavním kanálem je televize a skrze aplikaci sa začíná prodávat. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2020. ISSN 1212-4273, 2020, roč. 27, č. 1, s. 30-31.
  article

  article

 4. POSPÍŠILOVÁ, Tereza. Banky musí reagovat na stále rostoucí očekávaní klientů. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2019. ISSN 1212-4273, 2019, roč. 26, č. 8, s. 24.
  article

  article

 5. VYSKOČIL, Michal. Insurtech společnosti. In Pojistný obzor : časopis českého pojišťovnictví. - Praha : Česká asociace pojišťoven, 2019. ISSN 2464-7381, 2019, č. 4, s. 36-39 online.
  article

  article

 6. TRSEK, Jakub. Digitalizace a on-line onboarding. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2019. ISSN 1212-4273, 2019, roč. 26, č. 12, s. 22-23.
  article

  article

 7. PEŠKOVÁ, Jana - URBAN, David. Význam kontaktních center v životě uživatelů nelegálních návykových látek. In Logos Polytechnikos. - Jihlava : Vysoká škola polytechnická, 2019. ISSN 2464-7551, 2019, roč. 10, č. 2, s. 18-30.
  article

  article

 8. NOVACKÁ, Ľudmila - FRASCH, Alexander. Key Changes in Charter Air Transport on Slovak Market. In Trends and Challenges in the European Business Environment: Trade, International Business and Tourism. International Scientific Conference. Trends and Challenges in the European Business Environment: Trade, International Business and Tourism : Proceedings of the 6th International Scientific Conference, October 17 - 18, 2019 (Mojmírovce, Slovak Republic). - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4646-1, pp. 332-340 CD-ROM.
  article

  article

 9. KŘIVÁNEK, Mirko. Dynamické vedení a řízení projektů : systémovým myšlením k úspěšným projektům. 1. vydání. Praha : GRADA Publishing, 2019. 208 s. ISBN 978-80-271-0408-6. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 10. Technologie? Ano, ale jen pokud podporují lidské hodnoty. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2019. ISSN 1212-4273, 2019, roč. 26, č. 11, s. 22-23.
  article

  article