Search results

 1. BOROVIČKA, Adam. Selecting Suitable Building Savings for the Client in the Czech Republic Using a Multi-criteria Evaluation Procedure. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2021. ISSN 0013-3035, 2021, roč. 69, č. 2, s. 180-203.
  article

  article

 2. BECK, Judith S. Cognitive Behavior Therapy : Basics and Beyond. 3rd Edition. New York : The Guilford Press, 2021. 414 s. ISBN 978-1-4625-4419-6. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 3. SOBKOVÁ, Martina. Není voják jako voják aneb finanční poradenství vs. plán. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2021. ISSN 1212-4273, 2021, roč. 28, č. 1, s. 36-37.
  article

  article

 4. KUČERA, Petr. Efektivní posuzovaní platební morálky závisí na schopnosti vytěžovaní nových typů dat. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2020. ISSN 1212-4273, 2020, roč. 27, č. 1, s. 34-35.
  article

  article

 5. SOBKOVÁ, Martina. Hlavním kanálem je televize a skrze aplikaci sa začíná prodávat. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2020. ISSN 1212-4273, 2020, roč. 27, č. 1, s. 30-31.
  article

  article

 6. MIČUDOVÁ, Tatiana. Spracúvanie osobných údajov ubytovacími zariadeniami. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2020. ISSN 1335-7034, 2020, roč. 25, č. 7-8, s. 49-54.
  article

  article

 7. KONEČNÝ, Tomáš. Ako budovať frontendy v bankovníctve. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2020. ISSN 1212-4273, 2020, roč. 27, č. 7, s. 26-27.
  article

  article

 8. Pobočky sú stále dôležité. In Obchod : marketing, retail, FMCG. - Bratislava : MAFRA, 2020. ISSN 1335-2008, 2020, roč. 25, č. 4, s. 34.
  article

  article

 9. ULČIN, Peter. Firemné vzdelávanie: Uvedenie vzdelávacej aktivity do života. In Zisk manažment. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2020. ISSN 1339-2433, 2020, roč. 12, č. 9-10, s. 58-61.
  article

  article

 10. PUPIŠOVÁ, Iveta. Obchod v čase pandémie. In Hotelier : direct-mailový časopis pre majiteľov a riaditeľov hotelov, penziónov a reštaurácií. - Žilina : Direct press, 2020. ISSN 1337-0545, 2020, roč. 14, č. jeseň, s. 32-33.
  article

  article