Search results

 1. Význam mentoringu v éře digitalizace roste. In HR forum : odborný měsíčník pro všechny, kteří chtějí dobře vést druhé i sami sebe. - Praha : People management forum, 2020. ISSN 1212-690X, 2020, č. 1, s. 22.
  article

  article

 2. PLECITÁ, Marta. Jak nadchnout lidi pro změnu k lepšímu. In Moderní řízení. - Praha : Economia, 2020. ISSN 0026-8720, 2020, roč. 55, č. 1, s. 15-16.
  article

  article

 3. SKÝPALOVÁ, Renata - DREXLER, Denis. Recruiting Human Resource Using PR Communication Tools and Sosially Responsible Activities. In Regionální rozvoj mezi teorií a praxí. - Praha : Vysoká škola regionálního rozvoje Praha, 2020. ISSN 1805-3246, 2020, č. 1, s. [1-7].
  article

  article

 4. VANÍČKOVÁ, Lucie. Interní komunikace v době koronakrize. In Moderní řízení. - Praha : Economia, 2020. ISSN 0026-8720, 2020, roč. 55, č. 5, s. 24-27.
  article

  article

 5. KUTLÍK, František. Interkultúrna komunikácia ako prevencia konfliktov pri zamestnávaní cudzincov. In Personálny a mzdový poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2019. ISSN 1335-1508, 2019, č. 8, s. 109-116.
  article

  article

 6. HOVORKA, Petr. Zkušenost zaměstnanců až na prvním místě. In HR forum : odborný měsíčník pro všechny, kteří chtějí dobře vést druhé i sami sebe. - Praha : People management forum, 2019. ISSN 1212-690X, 2019, č. 7-8, s. 28-29.
  article

  article

 7. ORAVEC, Jozef. Komunikácia: Hovorte so zamestnancami. In Systémy logistiky. - Praha : ATOZ Marketing Services, 2019, september-október 2019, roč. 15, č. 80, s. 38-39.
  article

  article

 8. HAINZ, Jan. Interní komunikace prošla velkými změnami. In HR forum : odborný měsíčník pro všechny, kteří chtějí dobře vést druhé i sami sebe. - Praha : People management forum, 2019. ISSN 1212-690X, 2019, č. 12, s. 9-10.
  article

  article

 9. HORKÁ, Zuzana. Personální audit: Pozvěte si do firmy nezávislého soudce. In HR forum : odborný měsíčník pro všechny, kteří chtějí dobře vést druhé i sami sebe. - Praha : People management forum, 2019. ISSN 1212-690X, 2019, č. 12, s. 24-25.
  article

  article

 10. SZARKOVÁ, Miroslava. Zmeny vo vnútropodnikovom komunikačnom prostredí malých a stredných podnikov pôsobiacich v SR. In Sociální média v oblasti řízení lidských zdrojů II.. Konference. Sociální média v oblasti řízení lidských zdrojů II. : konferenční sborník vědeckých prací. - Uherské Hradiště : Akademie krizového řízení a managementu, 2019. ISBN 978-80-906993-2-8, s. 229-242. VEGA 1/0309/18.
  article

  article