Search results

Records found: 1812  
Your query: Keywords = "komunikácia marketingová"
 1. HES, Aleš. Aspekty marketingové komunikace generace Z. In Marketing & komunikace : časopis české marketingové společnosti. - Praha : Česká marketingová společnost, 2023. ISSN 1211-5622, 2023, roč. 32, č. 1, s. 11-12.
  article

  article

 2. KNIHOVÁ, Ladislava. Konkurenční zpravodajství v marketingu není špionáž. In Marketing & komunikace : časopis české marketingové společnosti. - Praha : Česká marketingová společnost, 2023. ISSN 1211-5622, 2023, roč. 32, č. 1, s. 16-18.
  article

  article

 3. ŠMÍRA, Miroslav. Specifika marketingové komunikace robotů. In Marketing & komunikace : časopis české marketingové společnosti. - Praha : Česká marketingová společnost, 2023. ISSN 1211-5622, 2023, roč. 32, č. 1, s. 13-15.
  article

  article

 4. STŘÍTESKÝ, Václav. Význam komunikačních kanálů v e-commerce. In Marketing & komunikace : časopis české marketingové společnosti. - Praha : Česká marketingová společnost, 2023. ISSN 1211-5622, 2023, roč. 32, č. 1, s. 26-27.
  article

  article

 5. ŠTOSEL, Marek - SZABÓOVÁ, Veronika. Podcast ako content nástroj art marketingovej komunikácie. In Marketing & komunikace : časopis české marketingové společnosti. - Praha : Česká marketingová společnost, 2023. ISSN 1211-5622, 2023, roč. 32, č. 1, s. 24-25.
  article

  article

 6. VOLEKOVÁ, Hana. Technologie v roce 2023 jako cesta k posilování mediálních plánů a zákaznické zkušenosti. In Marketing & komunikace : časopis české marketingové společnosti. - Praha : Česká marketingová společnost, 2023. ISSN 1211-5622, 2023, roč. 32, č. 1, s. 19.
  article

  article

 7. POLLÁK, František et al. Issue of Online Reputation of Electric Vehicles - Selected Views and Perspectives in the Context of Interyear Development. In 42nd International Conference on Organizational Science Development. Interdisciplinarity Counts. 42nd International Conference on Organizational Science Development : Interdisciplinarity Counts. - Maribor : University of Maribor University Press, 2023. ISBN 978-961-286-722-5, pp. 902-918. VEGA 1/0140/21, IVSUPS2305.
  article

  article

 8. KUCHTA, Martin. Identifikácia a optimalizácia zdrojov návštevnosti webstránky : monografia. Recenzenti: Miroslav Karlíček, Radek Tahal. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2023. 131 s. [6,89 AH]. KEGA 029EU-4/2022. ISBN 978-80-225-5063-5.
  book

  book

 9. Marketing science & inspirations : vedecký časopis zameraný na problematiku marketingu a marketingového manažmentu : Scientific Journal is Aimed at the Area Marketing and Marketing Management. - Spracovaný v EKO-INDEX. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave. 4x ročne. ISSN 1338-7944. Available on Internet: https://msijournal.com/
  Marketing science & inspirations

  journal

 10. SOBKOVÁ, Martina. Jaká bude cesta komunikace v roce 2022? Digitální s důrazem na image a brand. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2022. ISSN 1212-4273, 2022, roč. 29, č. 1, s. 10-13.
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.