Search results

Records found: 383  
Your query: Keywords = "koncentrácia"
 1. HOJDIK, Vladimír - UHLIAR, Miroslav. Industrial Organization: An Assessment of Current Situation Within Slovak Advertising Sector. In Economics, Finance and Business Management 2023 : Economics, Management and Entrepreneurship in Digital Age 2023. International Scientific Conference. Economics, Finance and Business Management 2023 [EFAM 2023] : Economics, Management and Entrepreneurship in Digital Age 2023. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2023. ISBN 978-80-225-5058-1, pp. 174-181. VEGA 1/0582/22.
  article

  article

 2. Antitrust : časopis pro právo hospodářské soutěže a související oblasti : revue soutěžního práva = revue of competition law. - Spracovaný v EKO-INDEX. Praha : Sdružení KAIROS. 4x ročne. ISSN 1804-1183. Available on Internet: www.antitrust.cz
  Antitrust

  journal

 3. SADIL, Vojtěch - SIPKO, Juraj. Přechod k multipolárnímu měnovému uspořádání? Trendy v měnové koncentraci a internacionalizaci dolaru, eura a renminbi. In Mezinárodní vztahy. - Praha : Institute of International Relations, 2022. ISSN 0323-1844, 2022, roč. 57, č. 1, s. 7-42.
  article

  article

 4. FUSEK, Petr. B2B není B2C. V marketingu, ani ve výzkumech. In Marketing & komunikace : časopis české marketingové společnosti. - Praha : Česká marketingová společnost, 2022. ISSN 1211-5622, 2022, roč. 32, č. 4, s. 8-9.
  article

  article

 5. STANČÍK, Richard. Hrozba posledných dvoch dekád. Ako pôsobí koncentrácia na slovenský priemysel? In Monitor hospodárskej politiky : [vedecko popularizačný časopis]. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2021. ISSN 2453-9287, 2021, č. 1, s. 18-22.
  article

  article

 6. SADIL, Vojtěch - SIPKO, Juraj. The International Monetary System: New Evidence Concerning a Transition to Multipolarity. In Scientific papers of the University of Pardubice. - Pardubice : Fakulta ekonomicko-správní Univerzity Pardubice, 2021. ISSN 1804-8048, 2021, vol. 29, no. 2, s. [1-8].
  article

  article

 7. BUDSKÁ, Petra - FLEISCHMANN, Luboš. Vývoj a porovnání konkurence a koncentrace v bankovním a pojistném sektoru v České republice v letech 2007-2019. In Politická ekonomie : teorie, modelování, aplikace. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2021. ISSN 0032-3233, 2021, roč. 69, č. 1, s. 3-25.
  article

  article

 8. HASHIMOTO, Tom - WÓJCIK, Dariusz. The Geography of Financial and Business Services in Poland: Stable Concentration and a Growing Division of Labour. In European Urban and Regional Studies. - London : Sage Publications Ltd, 2021. ISSN 1461-7145, 2021, vol. 28, no. 2, pp. 85-91.
  article

  article

 9. HOJDIK, Vladimír - RAKOVÁ, Monika. Assessment of the Competition Level in the Sector of Bicycle Manufacturers in the Slovak Republic. In Current Problems of the Corporate Sector 2021. International Scientific Conference. Current Problems of the Corporate Sector 2021 : 18th International Scientific Conference. - Paris : Édition Diffusion Presse Sciences, 2021. ISSN 2261-2424, pp. [1-10] online. I-21-107-00.
  article

  article

 10. KOČIŠOVÁ, Zuzana. Effektives Lernen. In Nové impulzy vo výskume cudzích jazykov a interkultúrnej komunikácie : zborník vedeckých prác. - Trnava : Slovenská spoločnosť pre regionálnu politiku, 2020. ISBN 978-80-972278-6-9, s. 53-59 CD ROM.
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.