Search results

Records found: 4099  
Your query: Keywords = "konkurencieschopnosť"
 1. MOORE, Ken. Transparentnosť v biznise. In Manažér : časopis pre rozvoj riadiacich pracovníkov. - Bratislava : IBIS partner, 2011. ISSN 1335-1729, 3/2011, roč. 16, zoš. 62, s. 13.
  article

  article

 2. JAKUBÍKOVÁ, Monika. Ako úspešne zaviesť zmeny na pracovisku. In Práce a Mzdy : bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2023. ISSN 1337-060X, 2023, roč. 18, č. 1, s. 77-78.
  article

  article

 3. Keeping Friends Closer: Why the EU Should Address New Geoeconomic Realities and Get its Neighbours Back in the Fold. Vienna : The Vienna Institute for International Economic Studies ; Gütersloh : Bertelsmann Stiftung, 2023. 102 s.
  electonic book

  electonic book

 4. KUNEŠ, Petr. Otevřené bankovnictví přináší nové obchodní příležitosti. Jaké? In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2023. ISSN 1212-4273, 2023, roč. 30, č. 1, s. 26-27.
  article

  article

 5. VRABCOVÁ, Pavla - URBANCOVÁ, Hana. Sustainable Innovation in Agriculture: Building Competitiveness and Business Sustainability. In Agricultural Economics. - Praha : Czech Academy of Agricultural Sciences, 2023. ISSN 1805-9295, 2023, vol. 69, no. 1, pp. 1-12.
  article

  article

 6. HVASTOVÁ, Jozefína - LUKÁČ, Jozef. Business Environment in the Context of Hybrid Threats. In Trends in Application of Statistical Methods for Quality Improvement XXI. (2023). International Scientific Conference. Trends in Application of Statistical Methods for Quality Improvement XXI. (2023) : Reviewed Proceeding of Posts from an 21. International Scientific Conference, February 15th - 17th, 2023, Košice - Kaluža. - Košice : KKM PHF, 2023. ISBN 978-80-225-5044-4, pp. 87-93.
  article

  article

 7. URBANCOVÁ, Hana - VRABCOVÁ, Pavla. Sustainability-Oriented Innovation: Crucial Sources to Achieve Competitiveness. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2023. ISSN 0013-3035, 2023, roč. 71, č. 1, s. 46-64.
  article

  article

 8. KORCSMÁROS, Enikö - KINCZEROVÁ, Adriana. The Role of Customer Orientation in the Operation of SMEs. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2023. ISSN 0323-262X, 2023, roč. 52, č. 2, s. 72-80.
  article

  article

 9. KAŠŤÁKOVÁ, Elena - LUPTÁKOVÁ, Anabela. Identification of Export Potential in Foreign Trade: Case of Slovakia in Kazakhstan. - Registrovaný: Scopus. In Economic Research. - Pula : Juraj Dobrila University of Pula. ISSN 1331-677X, 2023, vol. 36, no. 1, pp. 1-16. VEGA 1/0419/23, VEGA 1/0398/22.
  article

  article

 10. ZHENG, Xiaosong - SUN, Anran. Digital Services Trade between China and V4 Countries - A Study of Trade Complementarity and Regulatory Restrictiveness. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2023. ISSN 0013-3035, 2023, roč. 71, č. 2, s. 139-154.
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.