Search results

 1. BAŠOVÁ, Alena. Financial Plan in Energy Sector. In Sociálno-ekonomická revue : vedecký časopis Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne. - Trenčín : Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, 2019. ISSN 2585-9358, 2019, roč. 17, č. 1, s. 5-10 online.
  article

  article

 2. BURÁK, Emil. Daňová kontrola. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi. - Bratislava : Slovenská komora certifikovaných účtovníkov, 2017. ISSN 1335-2024, 2017, roč. 25, č. 2, s. 28-32.
  article

  article

 3. KUBICA, Milan - ŠVEJDOVÁ, Nikola. Znalec a hodnotenie hospodárnosti vynakladania NFP. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2017. Medzinárodná vedecká konferencia. Aktuálne problémy podnikovej sféry 2017 : [recenzovaný] zborník vedeckých prác : medzinárodná vedecká konferencia, Handlová - Ráztočno, Slovensko, 17.-18.5.2017. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4422-1, s. 638-644 CD-ROM. VEGA 1/0100/13; I-15-102-00.
  article

  article

 4. ŠEBOVÁ, Ľubica. Kontroling podnikov cestovného ruchu : praktikum. 1. vyd. Banská Bystrica : BELIANUM, 2017. CD-ROM. Ekonomická fakulta. ISBN 978-80-557-1356-4. [Copy count : 2, currently available 0, at library only 2]
  electonic book

  electonic book

 5. TALNAGIOVÁ, Viktória. Kalkulačný systém versus finančné účtovníctvo. In Fórum manažéra : teória a prax v riadení podniku. - Trnava : Katedra priemyselného inžinierstva a manažmentu. Materiálovotechnická fakulta STU v Bratislave, 2016. ISSN 1339-9403, 2016, č. 2, s. 68-73.
  article

  article

 6. PACHINGEROVÁ, Mária et al. Kontroling podnikov cestovného ruchu. Recenzenti: Anna Michálková, Mária Nedorostová. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. 295 s. [16,52 AH]. ISBN 978-80-225-4231-9. [Copy count : 12, currently available 8, at library only 4]
  book

  book

 7. GRANČIČOVÁ, Katarína - DUBCOVÁ, Gabriela. Applying segmented reporting for controling purposes. - Registrovaný: Web of Science. In IFRS: global rules & local use. International scientific conference. IFRS: global rules & local use : proceedings of the 3rd international scientific conference : Prague, october 8–9, 2015 : Anglo-American University, Prague - Czech Republic. - Prague : Anglo-American University, 2015. ISBN 978-80-260-8676-5, pp. 141-149 online. VEGA 1/0784/15 50%, VEGA 1/0546/15 50%.
  article

  article

 8. HORVÁTHOVÁ, Jarmila - MOKRIŠOVÁ, Martina - VRAVEC, Ján. Kontrola a controlling. Prešov : Bookman, 2015. 192 s. ISBN 978-80-8165-093-2. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 9. HORVÁTHOVÁ, Jarmila - MOKRIŠOVÁ, Martina - VRAVEC, Ján. Kontrola a controlling : praktikum. Prešov : Bookman, 2015. 126 s. ISBN 978-80-8165-094-9. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 10. NEUBAUEROVÁ, Erika et al. Problemy finansovogo kontrolja v učreždenijach sistemy zdravoochranenija Slovakii. In Problems of spatial development of socio-economics systmems: economics, education, medicine : monograph. - Opole : Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu, 2015. ISBN 978-83-62683-64-0, s. 75-79.
  article

  article