Search results

 1. ĎURIAČ, Daniel. Riešenie krízovej situácie banky ABLV. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2018. ISSN 1335-0900, Október 2018, roč. 26, č. 5, s. 10-14.
  article

  article

 2. KOŠŤÁLOVÁ, Zuzana - GERNÁT, Peter. Použitie umelej inteligencie pri predikovaní bankových kríz. In Finančné trhy : vedecký časopis = Scientific Journal. - Bratislava : Derivát, 2018. ISSN 1336-5711, 2018, roč. 15, č. 3, s. 1-11 online.
  article

  article

 3. STANKOV, Petar. Banking Crises and Reversals in Financial Reforms. In Finance a úvěr : Czech journal of economics and finance. - Praha : UK Praha, Fakulta sociálních věd, 2018. ISSN 2464-7683, 2018, roč. 68, č. 5, s. 442-459.
  article

  article

 4. PAZARKIS, Michail - DROGALAS, George - BALTZI, Kyriaki. Detecting False Financial Statements: Evidence From Greece In the Period of Economic Crisis. In Investment Management and Financial Innovations. - Sumy : LLC "Consulting Publishing Company "Business Perspectives", 2017. ISSN 1810-4967, 2017, vol. 14, no. 3, p. 102-112.
  article

  article

 5. MAREK, Lukáš. Evropský systém pojištění vkladů a řešení krizí bank: příležitost k rozšíření jednotného mechanismu pro řešení krizí. In Acta oeconomica Pragensia : vědecký časopis VŠE. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2017. ISSN 0572-3043, 2017, roč. 25, č. 4, s. 59-76.
  article

  article

 6. ŠESTÁKOVÁ, Monika - FERENČÍKOVÁ, Soňa. Restructuring of the banking sector in Slovakia over the last two decades. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2015. ISSN 0323-262X, 2015, roč. 44, č. 2, s. 168-187.
  article

  article

 7. BILGINSOY, Cihan. A history of financial crises : dreams and follies of expectations. Abingdon : Routledge/ Taylor & Francis Group, 2015. xxvi, 473 s. Economics as social theory. ISBN 978-0-415-68725-6. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 8. BEILECKE, Sebastian - MARKOVIČ, Peter. Chancen und Risiken der Internationalisierung von Kapitalanlagegesellschaften : Deutschland - Slowakei. Gutachter: Michal Fendek, Jana Sršňová, Miloš Bikár. 1. Aufl. Bratislava : Wolters Kluwer, 2015. 204 s. [10,08 AH]. Ekonómia. VEGA 1/0008/14. Available on Internet: <https://digitalnakniznica.cvtisr.sk/s/p0I5Mrf6US> ISBN 978-80-8168-253-7. [Copy count : 2, currently available 0, at library only 2]
  Chancen und Risiken der Internationalisierung von Kapitalanlagegesellschaften

  book

 9. ARIELY, Dan. Aké drahé je zadarmo. preprac. a rozšír. vyd. Bratislava : Premedia, 2015. 264 s. ISBN 978-80-8159-325-3. [Copy count : 3, currently available 0, at library only 3]
  Aké drahé je zadarmo

  book

 10. Research handbook on crisis management in the banking sector. Cheltenham : Edward Elgar Publishing, 2015. 604 s. Research handbooks in financial law. ISBN 978-1-78347-422-6. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book