Search results

Records found: 2364  
Your query: Keywords = "kríza finančná"
 1. MATOUŠKOVÁ, Eleonóra. Investment Cycle in the Economy of Slovakia and in the EU-27. In The EurAseans : Journal on Global Socio-Economic Dynamics. - Bangkok : International College Suan Sunandha Rajabhat University. ISSN 2539-5645, 2024, vol. 44, no. 1, pp. 19-27. VEGA 1/0545/23.
  article

  article

 2. STROUKAL, Dominik. Ekonomické bubliny : průvodce hospodářskými krizemi od tulipánů po koronu. 2. rozšířené vydání. Praha : Grada Publishing, 2021, druhý dotisk 2023. 266 s. ISBN 978-80-271-3172-3. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  Ekonomické bubliny

  book

 3. DEYAN, Radev. Dynamic Conditional Systemic Risk Measures. In Finance a úvěr : Czech Journal of Economics and Finance. - Praha : UK Praha, Fakulta sociálních věd, 2023. ISSN 2464-7683, 2023, vol. 73, no. 2, pp. 106-133.
  article

  article

 4. CHANG, Yiming et al. Impact of Financial Market Development, Financial Crises and Deposit Insurance on Bank Risk. In Prague Economic Papers : a Bimonthly Journal of Economic Theory and Policy. - Prague : University of Economics, 2023. ISSN 2336-730X, 2023, vol. 32, no. 1, pp. 1-25.
  article

  article

 5. CAKMAK, Ismail - ÖZTÜRK, Selcen. Analysing Impact of Economic Crises on Sector Profits with a New Approach. In Prague Economic Papers : a Bimonthly Journal of Economic Theory and Policy. - Prague : University of Economics, 2023. ISSN 2336-730X, 2023, vol. 32, no. 3, s. 225-245.
  article

  article

 6. HANUŠNIAK, Ondrej. Impact of Basel III Agreement on the European Union's Banking Sector. In EDAMBA 2022. International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. EDAMBA 2022 : International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2023. ISBN 978-80-225-5042-0, pp. 140-148.
  article

  article

 7. VLČEJ, Jozef. Európa nad priepasťou (Grécko, Ukrajina, Brexit). 1. vydání. Strážnice : Veřejnosprávní vzdělávací institut, 2023. 160 s. ISBN 978-80-907057-7-7. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 8. KINDLEBERGER, Charles P. Dějiny finančních krizí. Praha : Nakladatelství Klíč, 2023. 341 s. ISBN 978-80-907421-5-4. [Copy count : 3, currently available 0, at library only 2]
  Dějiny finančních krizí

  book

 9. ROTTNER, Matthias. Financial Crises and Shadow Banks: A Quantitative Analysis. In Journal of Monetary Economics. - Amsterdam : Elsevier Science Publishers B.V., 2023. ISSN 0304-3932, 2023, vol. 139, no. October, pp. 74-92.
  article

  article

 10. MAZÁN, Tomáš. Korporátna daň a prijaté opatrenia v krízových obdobiach 21. storočia. In Nové výzvy v oblasti verejných financií 2023 : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2023. ISBN 978-80-225-5087-1, s. [1-8]. VEGA 1/0679/23.
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.