Search results

 1. NOVOTNÁ, Erika. Učiteľ - nové trendy a výzvy. In Manažment školy v praxi : odborný mesačník pre školy a školské zariadenia. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2020. ISSN 1336-9849, 2020, roč. 15, č. 1, s. 20-22.
  article

  article

 2. BELKOVICSOVÁ, Daša. Gramotnosť z pohľadu OECD vo vzťahu k vybraným ukazovateľom. In Paidagogos : časopis pro pedagogiku v souvislostech. - [Olomouc] : Paidagogos - spolek pro filosofii, teorii a praxi výchovy a vzdělávání, 2019. ISSN 1213-3809, 21. prosince 2019, č. 2, s. 5-15 online. VEGA 1/0215/18.
  article

  article

 3. MERTL, Jan. Tvorba sítě základních a středních škol v kontextu dostupnosti a kvality vzdělání. In Fórum sociální politiky : odborný recenzovaný časopis. - Praha : Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2019. ISSN 1802-5854, 2019, roč. 13, č. 4, s. 27-30.
  article

  article

 4. LIŠKA, Roman. Řízení kvality na střední odborné škole v Dolním Sasku. In Vzdělávání dospělých 2018. Mezinárodní vědecká konference. Vzdělávání dospělých 2018: transformace v éře digitalizace a umělé inteligence : sborník z 8. mezinárodní vědecké konference konané v Praze 11. a 12. prosince 2018 (Praha, Česko). - Praha : Česká andragogická společnost, 2019. ISBN 978-80-906894-4-2. ISSN 2571-3841, s. 225-236.
  article

  article

 5. Strong Foundations for Quality and Equity in Mexican Schools. Paris : OECD, 2019. 213 s. Implementing Education Policies. Available on Internet: <https://www.oecd-ilibrary.org/education/strong-foundations-for-quality-and-equity-in-mexican-schools_9789264312548-en> ISBN 978-92-64-31253-1. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 6. BREZINA, Ivan - KULTAN, Jaroslav. Povyšenije kačestva obrazovanija metodami ekonometrii. In Elektronnaja kazaň 2019: Informacijonnyje technologiji v sovremennom mire. Meždunarodnaja naučno-praktičeskaja konferencija. Elektronnaja kazaň 2019: Informacijonnyje technologiji v sovremennom mire : sbornik iz 11. meždunarodnoj naučno-praktičeskoj konferenciji, 21–22 maja 2019 g.v.g. Kazani (Respublika Tatarstan). - Kazaň : Izdateľstvo Juniversum, 2019. ISSN 2078-6980, s. 70-78.
  article

  article

 7. Adult Learning in Italy : What Role for Training Funds? Paris : OECD, 2019. 118 s. Getting Skills Right. Available on Internet: <https://www.oecd-ilibrary.org/education/adult-learning-in-italy_9789264311978-en> ISBN 978-92-64-31196-1. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 8. Community Education and Training in South Africa. Paris : OECD, 2019. 125 s. Getting Skills Right. Available on Internet: <https://www.oecd-ilibrary.org/education/community-education-and-training-in-south-africa_9789264312302-en> ISBN 978-92-64-31229-6. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 9. RIZEKOVÁ, Iveta. O význame cieľov vo výučbe cudzích jazykov. In Aktuálne pohľady na výskum cudzích jazykov a interkultúrnej komunikácie : zborník vedeckých prác. - Trnava : Slovenská spoločnosť pre regionálnu politiku pri SAV, 2019. ISBN 978-80-972278-4-5, s. 160-169 CD-ROM.
  article

  article

 10. JANKOVIČ, Patrik - KALIŠ, Richard - STRACOVÁ, Erika. We just Analysed the Midterm Scores of our Students. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2019. ISSN 0323-262X, 2019, roč. 48, č. 3, s. 255-263.
  article

  article