Search results

Records found: 4838  
Your query: Keywords = "kvalita"
 1. PUCHÁ, Nikoleta. Inovatívne merania a porovnávania produktivity práce. In Manažér : časopis pre rozvoj riadiacich pracovníkov. - Bratislava : IBIS partner, 2011. ISSN 1335-1729, 3/2011, roč. 16, zoš. 62, s. 14-17.
  article

  article

 2. PETLÁK, Erich. Inovácia edukácie ako priorita auditu školy. In Didaktika : [odborný dvojmesačník]. - Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2024. ISSN 1338-2845, 2024, roč. 5, č. 1, s. 2-5.
  article

  article

 3. KAPITÁN, Peter. Inflácia podnietila rast kvality. In Tovar & Predaj. - Praha : ATOZ Marketing Services, 2024. ISSN 1805-0549, 1-2, č. 75, (2024.
  article

  article

 4. ZAPŁATA, Sławomir et al. Adjusting the Lens – Quality Management in V4 Countries through Times of Crises. In Scientific Papers of Silesian University of Technology – Organization and Management Series. - Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej. ISSN 1641-3466, 2024, vol. 51, no. 191, pp. 659-688. Visegrad Fund No. 62310004.
  article

  article

 5. KAPITÁN, Peter. Top prevádzka roka 2023 je Lyra park. In Tovar & Predaj. - Praha : ATOZ Marketing Services, 2024. ISSN 1805-0549, 3-4, č. 76, (2024.
  article

  article

 6. LEITNER, Sandra M. Working from Home and Mental Well-being in the EU at Different Stages of the COVID-19 Pandemic: A Gendered Look at Key Mediators. Working Paper 244. Vienna : The Vienna Institute for International Economic Studies, 2024. 44 s.
  electonic book

  electonic book

 7. Cestovný ruch: Výzvy a riešenia v riadení, kvalite a udržateľnosti služieb v cestovnom ruchu : "Perspektívy krajín V4" : vedecký zborník : v rámci projektu GAMA/24/1 Výskum riadenia cestovného ruchu a analýza kvality poskytovaných služieb cestovného ruchu v krajinách V4. 1. vydanie. Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity v Prešove, 2024. 218 s. Available on Internet: <https://www.pulib.sk/web/pdf/web/viewer.html?file=/web/kniznica/elpub/dokument/Matusikova8/subor/9788055532714.pdf> ISBN 978-80-555-3271-4.
  electonic book

  electonic book

 8. SLAVATA, David - ARDIELLI, Eva - MACIEJASZ, Marta. Comparison of Housing Affordability in Czech and Polish Regions. In Národohospodářský obzor : časopis věnovaný otázkám národohospodářským a sociálněpolitickým. - Varšava : Sciendo, 2024. ISSN 1804-1663, 2024, vol. 24, no. 1, pp. 17-36.
  article

  article

 9. ARSLAN, Gökmen. Unlocking the Power of Self-Compassion and Psychological Flexibility: Enhancing Emotional Health, Subjective Wellbeing, and Quality of Life in College Students. In Studia Psychologica : An International Journal for Research and Theory in Psychology. - Bratislava : Institute of Experimental Psychology, 2024. ISSN 0039-3320, 2024, vol. 66, no. 1, s. 50-65.
  article

  article

 10. REPKOVÁ, Kvetoslava. “We Ask what Clients Think”. Involving User Representatives in Quality Evaluation – a Pilot Project from Slovakia. In Sociální práce : recenzovaný odborný časopis. - Brno ; Ostrava : Asociace vzdělavatelů v sociální práci : Evropský výzkumný institut sociální práce OU, 2024. ISSN 1213-6204, 2024, roč. 24, č. 1, s. 17-31.
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.