Search results

Records found: 7355  
Your query: Keywords = "legislatíva"
 1. Poradca. - Spracovaný v EKO-INDEX. Žilina : Poradca. 12x ročne. ISSN 1335-1583. Available on Internet: http://www.poradca.sk
  Poradca

  journal

 2. VALTEROVÁ, Ivana. Dar ako nezdaniteľná časť príjmu. In Práce a Mzdy : bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2024. ISSN 1337-060X, 2024, roč. 19, č. 2, s. 42-44.
  article

  article

 3. UKROPEC, Anton. Legislatívne zmeny v samospráve za rok 2023. In Právo pre ROPO a obce v praxi : odborný mesačník. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2024. ISSN 1337-7523, 2024, roč. 17, č. 1, s. 11-14.
  article

  article

 4. PAKŠIOVÁ, Renáta. Vykazovanie udržateľnosti podnikateľov vychádzajúce z európskej legislatívy. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi. - Bratislava : Slovenská komora certifikovaných účtovníkov, 2024. ISSN 1335-2024, 2024, roč. 32, č. 1, s. 14-21.
  article

  article

 5. HRTÁNEK, Ladislav. Predbežné opatrenie a jeho využitie. In Dane a účtovníctvo v praxi : odborný mesačník. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2024. ISSN 1335-7034, 2024, roč. 29, č. 1, s. 10-17.
  article

  article

 6. SKÝPALOVÁ, Jana. 30 rokov legislatívneho vývoja v odpadovom hospodárstve SR. In 30 rokov Slovenskej republiky. Medzinárodná vedecká konferencia. 30 rokov Slovenskej republiky : zborník príspevkov. - Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2024. ISBN 978-80-555-3257-8, s. 100-108.
  article

  article

 7. CINGELOVÁ, Zuzana. Zvýšenie zdravotného poistenia. In Práce a Mzdy : bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2024. ISSN 1337-060X, 2024, roč. 19, č. 3, s. 37-39.
  article

  article

 8. VALTEROVÁ, Ivana. Vyhlásenie na zdanenie príjmu zamestnanca. In Práce a Mzdy : bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2024. ISSN 1337-060X, 2024, roč. 19, č. 3, s. 51-53.
  article

  article

 9. BORÁKOVÁ, Marta. Daňový bonus na zvýšené úroky z hypotéky. In Práce a Mzdy : bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2024. ISSN 1337-060X, 2024, roč. 19, č. 3, s. 59-61.
  article

  article

 10. KVASKOVÁ, Zdenka. Smernica o zverejňovaní nefinančných informácií v účtovných závierkach vstúpila do platnosti. In Dane a účtovníctvo v praxi : odborný mesačník. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2024. ISSN 1335-7034, 2024, roč. 29, č. 2, s. 58-59.
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.