Search results

Records found: 8  
Your query: Keywords = "letenky"
 1. MIKLOŠÍK, Andrej - BORGUĽA, Matúš. Poznatky zo skúmania vplyvu vybraných premenných na pozicioning webovej stránky vo výsledkoch vyhľadávania v segmente online predaja leteniek v SR. In Knowledge Management News. - Bratislava : Obchodná fakulta EU. ISSN 1338-7553, 10.3.2014, s. 1-7 online.
  article

  article

 2. SLÁVIKOVÁ, Veronika. Portály pre oblasť cestovného ruchu. In Knižnica : revue pre knihovníctvo, bibliografiu, knižnú kultúru, informačné systémy a technológie, ochranu dokumentov, biografistiku, archív a múzeum knihy, knižnej grafiky a literárnych pamiatok. - Martin : Slovenská národná knižnica Martin, 2009. ISSN 1335-7026, 2009, roč. 10, č. 11-12, s. 19-21.
  article

  article

 3. SEDLÁČKOVÁ NOVÁK, Alena. Ekonomická regulácia letísk a smerovanie EÚ. In Horizonty dopravy : časopis pre vedu a výskum v doprave. - Žilina : Výskumný ústav dopravný, 2009. ISSN 1210-0978, 2009, roč. 17, č. 3-4, s. 13-15.
  article

  article

 4. BLAŽEJ, Ján. Dávajte si pozor: low costy zarábajú na oneskorencoch. In Profit : ľudia - peniaze - podnikanie. - Bratislava : TREND HOLDING, s.r.o., 2006. ISSN 1335-4620, 10. januára 2006, č. 1, s. 34-35.
  article

  article

 5. NOVACKÁ, Ľudmila. Nízkonákladová letecká doprava v medzinárodnom cestovnom ruchu. In Obchodné podnikanie v podmienkach teórie a praxe znalostnej ekonomiky : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2006. ISBN 80-225-2227-9, s. 426-430.
  article

  article

 6. HUORKOVÁ, Alexandra. Ponuka služieb nízkonákladových leteckých spoločností v Európskej únii. In Ekonomická revue cestovného ruchu : vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela. - Banská Bystrica : Ekonomická fakulta UMB, 2006. ISSN 0139-8660, 2006, roč. 39, č. 1, s. 40-42.
  article

  article

 7. SLOVÁK, Kristian. Globálny letecký biznis stále v strate. In Trend : týždenník o hospodárstve a podnikaní. - Bratislava : TREND Holding, 2005. ISSN 1335-0684, 9. júna 2005, č. 22, s. 50.
  article

  article

 8. MARÁKOVÁ, Vanda. Medzinárodná spolupráca cestovných kancelárií leteckých a hotelových spoločností. In Ekonomická revue cestovného ruchu = Economic review of tourism = Zeitschrift für Tourismuswirtschaft. - Banská Bystrica : Ekonomická fakulta UMB, 2001. ISSN 0139-8660, 2001, roč. 34, č. 1, s. 45-48.
  article

  article  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.