Search results

Records found: 118  
Your query: Keywords = "letiská"
 1. SERRANO, Francesco - KAZDA, Antonín. COVID-19 Grounded Aircraft - Parking and Storing. In Communications : Scientific Letters of the University of Zilina. - Žilina : EDIS, University Publishing House, University of Žilina, 2021. ISSN 1335-4205, 2021, vol. 23, no. 2, pp. A103-A115.
  article

  article

 2. BLOCH, Jens Hundevad et al. Not All Hubs are Made Equal: A Case study of Airport Governance in Europe. In European Urban and Regional Studies. - London : Sage Publications Ltd, 2021. ISSN 1461-7145, 2021, vol. 28, no. 3, pp. 241–262.
  article

  article

 3. NOVÁK, Andrej et al. Safety Implications of GNSS Signal Interference at Zilina Airport. In Communications : Scientific Letters of the University of Zilina. - Žilina : EDIS, University Publishing House, University of Žilina, 2020. ISSN 1335-4205, 2020, vol. 22, no. 3, pp. 40-48.
  article

  article

 4. NIEWIADOMSKI, Piotr. Agentisation of Airports and the Pursuit of Regional Development in Poland. In European Urban and Regional Studies. - London : Sage Publications Ltd, 2020. ISSN 1461-7145, 2020, vol. 27, no. 2, pp. 171-188.
  article

  article

 5. FRASCH, Alexander. Špecifiká organizovaného výjazdového cestovného ruchu v podmienkach slovenského trhu v čase koronakrízy. In Ekonomika cestovného ruchu a podnikanie : vedecký časopis Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Katedra služieb a cestovného ruchu OBF EU, 2020. ISSN 2453-9988, 2020, roč. 12, č. 2, s. 26-34 online.
  article

  article

 6. HUDCOVSKÝ, Martin. Prežil by národný letecký dopravca rok 2020 poznačený najväčšou krízou v letectve? In Monitor hospodárskej politiky. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2020. ISSN 2453-9287, 2020, č. 3, s. 6-9 online.
  article

  article

 7. KRIŽAN, František. Kde nakupujeme, čo nakupujeme a prečo nakupujeme : lokality maloobchodu a spotreby a správanie spotrebiteľov. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo UK, 2020. 264 s. ISBN 978-80-223-4861-4. [Copy count : 4, currently available 1, at library only 1]
  book

  book

 8. MITRÍKOVÁ, Jana. Nákupné správanie zákazníkov Travel Value & Duty Free predajne na medzinárodnom letisku v Košiciach (Slovenská republika). In Journal of Tourism, Hospitality and Commerce : vědecko-odborný recenzovaný časopis. - Brno : Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Brno, 2019. ISSN 1804-3836, 2019, roč. 10, č. 2, s. 59-74.
  article

  article

 9. Globalization and Its Socio-Economic Consequences. International Scientific Conference. Globalization and Its Socio-Economic Consequences (Part III. – Economic Progress in Post-Soviet Countries) : Proceedings of 18th International Scientific Conference, 10th–11th October 2018, Rajecke Teplice, Slovak Republic. Reviewers: Viera Bartošová, Jaroslav Belas. 1st Edition. Zilina : University of Zilina, 2018. online S.(963-1456). ISBN 978-80-8154-249-7. ISSN 2454-0943.
  electonic book

  electonic book

 10. REZNIČKOVÁ, L. - ADAMKOVIČ, Jaroslav - KRŠÁK, B. Analysis of the Transport Performances of Airport Košice. In Journal of Tourism & Hospitality. - Los Angeles : OMICS International. ISSN 2167-0269, 2016, vol. 5, nr. 1, pp. [1-3] online.
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.