Search results

 1. FECENKO, Jozef. Polynomické asymptoty. In [Odborné práce Katedry matematiky a aktuárstva] [elektronický zdroj]. - Bratislava : Fakulta hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2017, roč. 2017, s. 1-6 [5,01 NS] online.
  article

  article


 2. JAŠKO, Jozef. Verejné obstarávanie. In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2017. ISSN 1337-060X, 2017, roč. 12, č. 2, s. 80-84.
  article

  article


 3. MAREKHA, Iryna - OMELYANENKO, Vitalii. Cultural aspect of innovation strategies’ ecologization. In Economic annals-XXI [elektronický zdroj]. - Kiev : Institute of Society Transformation, 2016. ISSN 1728-6239, 2016, vol. 162, no. 11-12, pp. 9-12 online.
  article

  article


 4. STŘECHA, Michal. Limit dlouhodobě udržitelného veřejného zadlužení. In Scientia et societas : časopis pro spoločenské vědy a management. - Praha : Newton College, 2016. ISSN 1801-7118, 2016, roč. 12, č. 2, s. 32-46.
  article

  article


 5. SÝKORA, Jozef. Pokladničný limit obcí, rozpočtových a príspevkových organizácií. In Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi : mesačník plný informácií z oblasti účtovníctva, daní, práva a miezd pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2015. ISSN 1337-0197, 2015, roč. 10, č. 2, s. 1-2.
  article

  article


 6. KOMZSÍK, Attila - TÓTH, Attila - SZABÓ, Tibor. Matematika pre cestovný ruch : Attila Komzsík - Attila Tóth - Tibor Szabó. 1. vyd. Nitra : Fakulta stredoeurópskych štúdií UKF v Nitre, 2015. 147 s. Europica varietas, č. 78. Available on Internet: <https://digitalnakniznica.cvtisr.sk/s/cHxoLpglzy> ISBN 978-80-558-0956-4. [Copy count : 5, currently available 4, at library only 1]
  book

  book


 7. JANKOVÁ, Katarína. Markovove reťazce a ich aplikácie. Bratislava : EPOS, Ing. Miroslav Mračko, 2014. 206 s. ISBN 978-80-562-0075-9. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  Markovove reťazce a ich aplikácie

  book


 8. VÁLEK, Juraj. Zákon o obmedzení platieb v hotovosti v roku 2013. In Mzdové účtovníctvo a personalistika profi : portál [elektronický zdroj]. - Bratislava : Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o., 2013. ISSN 1338-4740, 28.3.2013, [s. 1-3], [3 NS], online. Názov z titulnej obrazovky. Available on Internet: <http://www.mup.sk/33/zakon-o-obmedzeni-platieb-v-hotovosti-v-roku-2013-uniqueiduchxzASYZNYgghOvcPhx_NXPsIWnaYG4/?query=z%E1kon+o+obmedzen%ED+platieb+v+hotovosti&serp=1>
  article

  article


 9. STAREČKOVÁ, Anna - PINDA, Ľudovít. Oceňovanie investícií a užitočnosť bohatstva. In Aktuárske vedy v podmienkach poistného trhu Slovenskej republiky : [zborník] : 9. odborný seminár : 2. - 4. 7. 2012, Trenčianske Teplice. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2012. ISBN 978-80-225-3448-2, s. 58-60.
  article

  article


 10. DUDÁKOVÁ, Nora. Majetková angažovanosť banky v podmienkach Slovenskej republiky. In Ekonomika, financie a manažment podniku IV. : medzinárodná vedecká konferencia doktorandov Fakulty podnikového manažmentu EU v Bratislave : Bratislava, 4.11.2010 : zborník vedeckých príspevkov. - Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu EU, 2010. ISBN 978-80-225-3097-2, s. 1-7.
  article

  article