Search results

Records found: 2623  
Your query: Keywords = "logistika"
 1. Systémy logistiky. - Spracovaný v EKO-INDEX. Praha : ATOZ Marketing Services. 4x ročne. ISSN 1214-4827. Available on Internet: www.systemylogistiky.sk
  journal

  journal

 2. MAŤO, Vladimír. Potenciál brownfieldov ostáva nevyužitý. In Systémy logistiky. - Praha : ATOZ Marketing Services, 2024. ISSN 1214-4827, Január-Marec 2024, roč. 20, č. 98, s. 36-39.
  article

  article

 3. MAŤO, Vladimír. Riadenie skladu kráča smerom k vyššej efektivite. In Systémy logistiky. - Praha : ATOZ Marketing Services, 2024. ISSN 1214-4827, Január-Marec 2024, roč. 20, č. 98, s. 42-43.
  article

  article

 4. ANDREJOVSKÝ, Pavol - GAJDOŠ, Jozef. Udržateľný rozvoj a logistika – Vybrané problémy. In Ekonomika, financie a manažment podniku XVII.. Medzinárodná konferencia. Ekonomika, financie a manažment podniku XVII. : zborník príspevkov z konferencie. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2024. ISBN 978-80-225-5125-0, s. 112-119. KEGA 035EU-4/2022.
  article

  article

 5. MAŤO, Vladimír. Efektívna logistika e-shopov je na konci roka kľúčová. In Tovar & Predaj. - Praha : ATOZ Marketing Services, 2024. ISSN 1805-0549, 1-2, č. 75, (2024.
  article

  article

 6. BUGARČIĆ, Filip Ž. - MIJUŠKOVIĆ, Veljko M. - AĆIMOVIĆ, Slobodan. Innovation and New Technologies as Determinants of Logistics 4.0. In Politická ekonomie. - Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, 2024. ISSN 2336-8225, 2024, roč. 72, č. 1, s. 102-121.
  article

  article

 7. MAŤO, Vladimír. Riadenie skladu kráča k vyššej efektivite. In Tovar & Predaj. - Praha : ATOZ Marketing Services, 2024. ISSN 1805-0549, 3-4, č. 76, (2024.
  article

  article

 8. Ekonomika, financie a manažment podniku XVII.. Medzinárodná konferencia. Ekonomika, financie a manažment podniku XVII. Editor: Zuzana Hajduová ; recenzenti: Henrieta Pavolová, Katarzyna Hampel. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2024. 147 s. [7,9 AH]. ISBN 978-80-225-5125-0.
  book

  book

 9. MAŤO, Vladimír. Roboty posúvajú ľudskú prácu na vyššiu úroveň. In Systémy logistiky. - Praha : ATOZ Marketing Services, 2024. ISSN 1214-4827, Apríl-jún 2024, roč. 20, č. 99, s. 14-17.
  article

  article

 10. MAŤO, Vladimír. Aj skladové vozíky si zaslúžia pravidelnú údržbu. In Tovar & Predaj. - Praha : ATOZ Marketing Services, 2024. ISSN 1805-0549, 5-6, č. 77, (2024.
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.