Search results

 1. Systémy logistiky. - Spracovaný v EKO-INDEX. Praha : ATOZ Marketing Services. 6x ročne. ISSN 1214-4827. Available on Internet: www.systemylogistiky.sk
  journal

  journal

 2. HRNČIAR, Michal - RIEVAJOVÁ, Eva. Vplyv industry 4.0 na sektor dopravy a súvisiacich služieb v kontexte rozvoja ľudských zdrojov v podmienkach Slovenskej republiky. - Registrovaný: Web of Science. In Vplyv Industry 4.0 na tvorbu pracovných miest 2019. medzinárodná vedecká konferencia. Vplyv Industry 4.0 na tvorbu pracovných miest 2019 : zborník vedeckých príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie = Proceedings of Scientific Papers from the International Scientific Conference. - Trenčín : Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, 2020. ISBN 978-80-8075-903-2, s. 133-141 online.
  article

  article

 3. CEMPÍREK, Václav. Zlepšení dopravní infrastruktury je daleko. In Logistika. - Praha : Economia, 2020. ISSN 1211-0957, 2020, roč. 26, č. 1-2, s. 11-11.
  article

  article

 4. NOVOTNÝ, Radek. Standardizace je motorem zavádění robotů. In Logistika. - Praha : Economia, 2020. ISSN 1211-0957, 2020, roč. 26, č. 1-2, s. 13-15.
  article

  article

 5. JOUAD, Soukaina - HAMRI, Mohammed Hicham. The Impact of Information Systems on Port Performance: The Case of Morocco's Agadir Port. In European Scientific Journal. - Azores : European Scientific Institute and University of the Azores, 2020. ISSN 1857-7431, 2020, vol. 16, no. 1, s. 38-49.
  article

  article

 6. SZMRECSÁNYI, Tomáš. Krízový manažment potrebuje aj sféra logistiky. In Systémy logistiky. - Praha : ATOZ Marketing Services, 2020, január-február, roč. 16, č. 82, (2020.
  article

  article

 7. SZMRECSÁNYI, Tomáš. Alternatívne pohony: neexistuje len jedna alternatíva. In Systémy logistiky. - Praha : ATOZ Marketing Services, 2020, január-február, roč. 16, č. 82, (2020.
  article

  article

 8. SZMRECSÁNYI, Tomáš. Dynamická logistika generuje nové nároky aj na WMS. In Systémy logistiky. - Praha : ATOZ Marketing Services, 2020. ISSN 1214-4827, apríl-jún, roč. 16, č. 83, (2020.
  article

  article

 9. SZMRECSÁNYI, Tomáš. Prichádza éra automatizácie potravinárskych skladov. In Systémy logistiky. - Praha : ATOZ Marketing Services, 2020. ISSN 1214-4827, apríl-jún, roč. 16, č. 83, (2020.
  article

  article

 10. SZMRECSÁNYI, Tomáš. Efektívne a automatizované logistické riešenia pre sklady. In Systémy logistiky. - Praha : ATOZ Marketing Services, 2020. ISSN 1214-4827, apríl-jún, roč. 16, č. 83, (2020.
  article

  article