Search results

Records found: 131  
Your query: Keywords = "logo"
 1. DRÁBIK, Peter et al. Marketingová komunikácia a digitálne médiá : praktikum. Recenzenti: Miroslav Karlíček, Jakub Horváth. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2023. 130 s. [5,81 AH]. KEGA 029EU-4/2022. ISBN 978-80-225-5100-7.
  book

  book

 2. ZORKÓCIOVÁ, Otília. Comparative Analysis of Two Chosen Multinationals With the Focus on Their International Marketing and Their Competitiveness. In QUAERE 2023. Interdisciplinární mezinárodní vědecká konference. QUAERE 2023 : recenzovaný sborník příspěvků interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asistentů, 26. – 29. června 2023, Hradec Králové, Česká republika. - Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2023. ISBN 978-80-87952-38-2, s. 105-112. KEGA 003EU-4/2022.
  article

  article

 3. MURIN, Viliam. Význam brandingu v podnikovohospodárskej praxi. In Manažment v teórii a praxi : online odborný časopis o nových trendoch v manažmente. - Košice : Katedra ekonómie a manažmentu PHF EU, 2023. ISSN 1336-7137, 2023, roč. 19, č. 1, s. 63-69.
  article

  article

 4. BETÁKOVÁ, Jaroslava. Služby z pohľadu DPH. In Dane a účtovníctvo : rady a riešenia. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2022. ISSN 1336-426X, 2022, roč. 19, č. 4, s. 63-68.
  article

  article

 5. ŠMEJKAL, Pavel - KLEINOVÁ, Michaela - ŠMÍRO, Vladimír. Nové trendy v brandingu: minimalismus a liquid design. In Marketing & komunikace. - Praha : Česká marketingová společnost, 2019. ISSN 1211-5622, 2019, roč. 29, č. 3, s. 10-11.
  article

  article

 6. BRYNDÁČOVÁ, Lucie - JANEČEK, Petr. Je značka projektu Západočeské baroko vidět? In Marketing & komunikace. - Praha : Česká marketingová společnost, 2019. ISSN 1211-5622, 2019, roč. 29, č. 3, s. 12-13.
  article

  article

 7. TOMAN, Pavel. Důležitost obalů v e-commerce roste. In Logistika. - Praha : Economia, 2019. ISSN 1211-0957, 2019, roč. 25, č. 10, s. XX-XXIII.
  article

  article

 8. LIESKOVSKÁ, Vanda - PETROVČIKOVÁ, Katarína - MEGYESIOVÁ, Silvia. Company's Identity, Logo and Trademark in the Marketing Praxis. In Visegrad Journal on Human Rights. - Bratislava : Pan-European University. ISSN 2644-5727, 2019, vol. 1, no. 6, pp. 38-42.
  article

  article

 9. Čo hovoria logá. In Obchod : marketing, retail, FMCG. - Bratislava : MAFRA, 2018. ISSN 1335-2008, 2018, roč. 23, č. 3, s. 16-17.
  article

  article

 10. KOZŁOWSKI, Łukasz. The Halo Effect in Banking: Evidence from Local Markets. In Finance a úvěr : Czech journal of economics and finance. - Praha : UK Praha, Fakulta sociálních věd, 2018. ISSN 2464-7683, 2018, roč. 68, č. 5, s. 416-441.
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.