Search results

 1. SLAČÁLKOVÁ, Hana. Nejdražší chyby při reorganizaci firmy. In HR forum : odborný měsíčník pro všechny, kteří chtějí dobře vést druhé i sami sebe. - Praha : People management forum, 2020. ISSN 1212-690X, 2020, č. 5-6, s. 24-25.
  article

  article

 2. STOJANOVIČ, Andelka et al. Corporate Social Responsibility as a Determinant of Employee Loyalty and Business Performance. In Journal of Competitiveness : Scientific Journal from the Field of Management and Economics. - Zlín : Fakulta managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, 2020. ISSN 1804-1728, 2020, no. 2, pp. 149-166.
  article

  article

 3. MYSLIKOVJANOVÁ, Simona. Uznání je někdy více než peníze. In Moderní řízení. - Praha : Economia, 2019. ISSN 0026-8720, 2019, roč. 54, č. 10, s. 29-31.
  article

  article

 4. MALÁ, Denisa. Behaviorálny prístup ku kultúre kvality v MSP na Slovensku. In Slovenské hospodárstvo v kontexte tohtoročných výziev a príležitostí : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4694-2, s. 33-38 online. VEGA 1/0318/19.
  article

  article

 5. KAZDOVÁ, Alena. Whistle blowing může být nástrojem k otevřené firemní kultuře. In HR forum : odborný měsíčník pro všechny, kteří chtějí dobře vést i sami sebe. - Praha : People management forum, 2018. ISSN 1212-690X, 2018, č. 9, s. 28-30.
  article

  article

 6. Nové využití gamifikace: získat klienty a motivovat zaměstnance. In HR forum : odborný měsíčník pro všechny, kteří chtějí dobře vést i sami sebe. - Praha : People management forum, 2018. ISSN 1212-690X, 2018, č. 9, s. 18-20.
  article

  article

 7. Autonomie na pracovišti zvyšuje produktivitu zaměstanců i loajalitu k firmě. In HR forum : odborný měsíčník pro všechny, kteří chtějí dobře vést i sami sebe. - Praha : People management forum, 2018. ISSN 1212-690X, 2018, č. 10, s. 28.
  article

  article

 8. ŠUKALOVÁ, Viera. Psychologická zmluva v riadení ľudských zdrojov. In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2018. ISSN 1337-060X, 2018, roč. 13, č. 6, s. 76-77.
  article

  article

 9. CHVALKOVSKÁ, Jana. Benefity: vždy měřte jejich prínos pro firmu, nejenom pro zaměstnance. In HR forum : odborný měsíčník pro všechny, kteří chtějí dobře vést i sami sebe. - Praha : People management forum, 2017. ISSN 1212-690X, 2017, č. 9, s. 28-29.
  article

  article

 10. AYRANCI, Evren. Dual Relationships Between Transformational Leadership Perceptions and Organizational Commitment: A Preliminary Research. In European Scientific Journal. - Azores : European Scientific Institute and University of the Azores, 2017. ISSN 1857-7431, 2017, vol. 13, no. 28, pp. 18-37.
  article

  article