Search results

 1. Marketing & komunikace : časopis české marketingové společnosti. - Spracovaný v EKO-INDEX. Praha : Česká marketingová společnost. 4x ročne. ISSN 1211-5622. Available on Internet: http://www.cms-cma.cz/category/casopis/
  journal

  journal

 2. SZARKOVÁ, Miroslava - BELÁŇOVÁ, Benita - MATKOVČÍKOVÁ, Natália. Social Networks in Human Resources Management in the Industrial Revolution 4.0 and 5.0 and Their Evolutionary Trends. Reviewers: Jozef Králik, Pavol Kita. 1st Edition. České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2021. 110 s. [11,31 AH]. VEGA 1/0309/18. ISBN 978-80-7556-083-4.
  book

  book

 3. E+M. Ekonomie a management : vědecký ekonomický časopis. - Spracovaný v EKO-INDEX, Registrovaný: Web of Science, Registrovaný: Scopus, Registrovaný: Index Copernicus. Liberec : Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci. 4x ročne. ISSN 1212-3609. Available on Internet: http://www.ekonomie-management.cz
  journal

  journal

 4. KEVULA, Jozef. Zákon o reklame : zákon č. 147/2001 Z. z. o reklame s komentárom. In Poradca. - Žilina : Poradca, 2021. ISSN 1335-1583, 2021, roč. 26, č. 4, s. 101-132.
  article

  article

 5. ŘÍHA, David. On-line komunikace jako podpora obchodu v době covidové. In Marketing & komunikace : časopis české marketingové společnosti. - Praha : Česká marketingová společnost, 2021. ISSN 1211-5622, 2021, roč. 31, č. 1, s. 16-17.
  article

  article

 6. PAVLŮ, Dušan. Nezvládnutá pandemie a nezvládnutá krizová komunikace : (Jak z toho bláta ven?). In Marketing & komunikace : časopis české marketingové společnosti. - Praha : Česká marketingová společnost, 2021. ISSN 1211-5622, 2021, roč. 31, č. 1, s. 12-13.
  article

  article

 7. KNIHOVÁ, Ladislava. Vzdělávání zákazníků spatřilo světlo světa před 125 lety aneb počátky edukační marketingové strategie. In Marketing & komunikace : časopis české marketingové společnosti. - Praha : Česká marketingová společnost, 2021. ISSN 1211-5622, 2021, roč. 31, č. 1, s. 26-28.
  article

  article

 8. UITZ, Thomas Oliver - JANČÍKOVÁ, Eva. Service Failures and How the Perception of Justice Affects the Level of Satisfaction. In International Journal of Economics & Business Administration. - Piraeus : International Strategic Management Association (ISMA). ISSN 2241-4754, 2021, vol. 9, no. 1, pp. 105-117 online.
  article

  article

 9. Journal of Competitiveness : Scientific Journal from the Field of Management and Economics [elektronický zdroj]. - Spracovaný v EKO-INDEX, Registrovaný: Current Contents Connect, Registrovaný: Web of Science, Registrovaný: Erihplus, ProQuest, Registrovaný: Index Copernicus. Zlín : Fakulta managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. 4x ročne. Available on Internet: <http://www.cjournal.cz/> ISSN 1804-1728.
  electronic journal

  electronic journal

 10. Marketing science & inspirations : vedecký časopis zameraný na problematiku marketingu a marketingového manažmentu : scientific journal is aimed at the area marketing and marketing management. - Spracovaný v EKO-INDEX, Registrovaný: Erihplus. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave. 4x ročne. ISSN 1338-7944. Available on Internet: https://msijournal.com/
  journal

  journal