Search results

 1. HILL, Charles W.L. - HULT, G. Tomas M. Global Business Today. 11th Edition. New York : McGraw-Hill Education, 2020. 530 s. ISBN 978-1-260-56581-2. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 2. KUCHTA, Martin. Technológie v médiách a marketingu. Čo nás čaká v roku 2020. In Natívny magazín. - Bratislava : Ringier Axel Springer SK, 2019, 30.12.2019, [1-2] online [2,25 NS]. Available on Internet: <https://www.nativne.sk/technologie-v-mediach-a-marketingu-co-nas-caka-v-roku-2020/>
  article

  article

 3. MIKLOŠÍK, Andrej et al. Towards the Adoption of Machine Learning-Based Analytical Tools in Digital Marketing. - Registrovaný v : Scopus. In IEEE Access. - Piscataway : Institute of Electrical and Electronics Engineers. ISSN 2169-3536, 2019, vol. 7, pp. 85705-85718 online. VEGA 1/0657/19.
  article

  article

 4. VARMUS, Michal - FERENC, Patrik - KUBINA, Milan. Manažment športových organizácií : významné zainteresované strany. Recenzenti: Viera Marková, Jozef Strišš. 1. vydanie. 2019 ; Žilina : EDIS-vydavateľské centrum ŽU, 2019. 180 s. VEGA 1/0617/16. ISBN 978-80-554-1570-3. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 5. HORÁČKOVÁ, Alena et al. Cvičná firma : praktikum. Lektorovali: Oľga Ďuricová, Peter Országh. 5. aktualizované a prepracované vydanie. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, 2019. [152 s.] [7,6 AH]. ISBN 978-80-10-03615-8.
  book

  book

 6. MATKOVČÍKOVÁ, Natália - SZARKOVÁ, Miroslava. Nástroje personálneho marketingu používané v podnikoch SR v čase boja o kvalitnú pracovnú silu. In Ekonomika, financie a manažment podniku XIII : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4656-0, s. 348-353 online. VEGA 1/0309/18.
  article

  article

 7. CIMA Managing Finance in a Digital World (Subject E1) : Study Text. Wokingham : Kaplan Publishing, 2019. 368 s. ISBN 978-1-78740-193-8. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 8. ZVONČEKOVÁ, Janka. Nástroje politického marketingu pri stanovovaní pozícií v zahraničnej politike štátu : dizertačná práca. Školiteľ: Stanislav Mráz. Bratislava, 2019. 124 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 9. STRAUSS, Ralf E. Digitale Transformation : Strategie, Konzeption und Implementierung in der Unternehmenspraxis. 1. Auflage. Stuttgart : Schäffer-Poeschel Verlag, 2019. 624 s. ISBN 978-3-7910-4491-0. [Copy count : 2, currently available 0, at library only 2]
  book

  book

 10. HANULÁKOVÁ, Eva - DAŇO, Ferdinand - DRÁBIK, Peter. Approaches to Education in the Field of Management, Marketing and Enviromental Consulting. - Registrovaný: Web of Science. In AD ALTA : journal of interdisciplinary research. - Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2019. ISSN 2464-6733, 2019, vol. 9, no. 1, s. 84-91 online. VEGA 1/0380/17.
  article

  article