Search results

 1. Mathematical Methods in Economics - MME 2018. International Conference. Mathematical Methods in Economics - MME 2018 : Proceedings from the 36th International Conference, Jindřichuv Hradec, Czech republic, September 12-14, 2018. 1st Edition. Praha : Matfyzpress, 2018. online 654 s. ISBN 978-80-7378-372-3.
  electonic book

  electonic book

 2. GRELL, Michal. Matematický aparát modelu HGN na meranie výkonnosti nefinančného ziskového podniku. In Časopis znalostní společnosti : mezinárodní vědecký časopis = international scientific journal. - Brno : Knowler - Evropský institut pro výzkum, inovace a vzdělávání, 2016. ISSN 2336-2561, 2016, č. 2, s. 48-60 online. VEGA 1/0067/15.
  article

  article

 3. PELLER, František - ŠKROVÁNKOVÁ, Lea. K niektorým aspektom vyučovania matematiky na Ekonomickej univerzite v Bratislave. In Matematika, informatika a aplikované vědy MITAV 2014. Konference. Matematika, informatika a aplikované vědy : MITAV 2014 : konference ve dnech 19.-20. června 2014, Brno. - Brno : Univerzita obrany, 2014. ISBN 978-80-7231-961-9, s. 1-6 CD-ROM.
  article

  article

 4. JURGA, Rastislav. Model hospodárskeho cyklu s oneskorením. In Trendy v aplikovaní štatistických metód pri zlepšovaní kvality IV. (2013) : zborník príspevkov zo IV. medzinárodnej vedeckej konferencie konanej na Podnikovohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach : 19.6.2013 Malá Ida, Slovenská republika. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. ISBN 978-80-225-3613-4, s. 80-94.
  article

  article

 5. ASANO, Akihito. An introduction to mathematics for economics. New York : Cambridge University Press, 2013. 267 s. ISBN 978-0-521-18946-0. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 6. ŠKROVÁNKOVÁ, Lea - POLÁČEK, Štefan. Marketing v rámci manažmentu penzijných fondov. In Aktuárske vedy v podmienkach poistného trhu Slovenskej republiky : 8. odborný seminár : 29. 6. - 1. 7. 2011 Trenčianske Teplice. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, [2011]. ISBN 978-80-225-3211-2, s. 39-40. VEGA 1/0169/10.
  article

  article

 7. PÁLENÍK, Viliam. Možnosti modelovania zmien ekonomiky Slovenskej republiky so zreteľom na fungovanie v Európskej menovej únii. Oponenti: Pavol Brunovský, Ján Haluška, Veronika Miťková. 1. vyd. Bratislava : Ekonomický ústav Slovenskej akadémie vied, 2011. 277 s. VEGA 2/0082/09. ISBN 978-80-7144-192-2. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  Možnosti modelovania zmien ekonomiky Slovenskej republiky so zreteľom na fungovanie v Európskej menovej únii

  book

 8. JURGA, Rastislav. Oneskorenie investícií. In Pôda - alternatívny zdroj energie : možnosti využitia potenciálu v znevýhodnených regiónoch kraja Východnej a Strednej Európy : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, 24.-25.11.2011, Kapušany pri Prešove. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. ISBN 978-80-225-3408-6, s. 371-373.
  article

  article

 9. Matematyka i informatyka na uslugach ekonomii : modelowanie zjawisk gospodarczych : elementy teorii. Redakcja naukowa Emil Panek. Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 2011. 311 s. Zeszyty naukowe, 211. ISBN 978-83-7417-680-4. ISSN 1689-7374. [Copy count : 1, currently available 1, at library only 0]
  book

  book

 10. Matematyka i informatyka na uslugach ekonomii : modelowanie zjawisk gospodarczych w praktyce. Redakcja naukowa Dorota Appenzeller. Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 2011. 271 s. Zeszyty naukowe, 210. ISBN 978-83-7417-658-3. ISSN 1689-7374. [Copy count : 1, currently available 1, at library only 0]
  book

  book