Search results

Records found: 1308  
Your query: Keywords = "matematika"
 1. MARATOVA, Tolganay et al. The Need for Modern Teachers to Integrate Informatics with STEM Education. - Registrovaný: Scopus. In World Transactions on Engineering and Technology Education. - Melbourne : WIETE. ISSN 1446-2257, 2024, vol. 22, no. 1, pp. 38-43.
  article

  article

 2. PINDA, Ľudovít - SMAŽÁKOVÁ, Lenka. Finančná matematika III. Recenzovali: Lucia Švábová, Andrea Kaderová. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2024. 143 s. VEGA 1/0096/23. ISBN 978-80-225-5138-0. [Copy count : 2, currently available 0, at library only 2]
  book

  book

 3. SOR ’23. International Symposium on Operational Research in Slovenia. SOR ’23 : Proceedings of the 17h International Symposium on Operational Research in Slovenia, September 20-22 2023, Bled, Slovenia. Reviewers: Josip Arnerić, Marija Bogataj... [et al.]. 1st Edition. Ljubljana : Slovenian Society Informatika, 2023. 444 s. ISBN 978-961-6165-61-7.
  electonic book

  electonic book

 4. FABOZZI, Frank J. - FABOZZI, Francesco A. Fixed Income Mathematics : Analytical and Statistical Techniques. 5th Edition. New York : McGraw Hill, 2023. 595 s. ISBN 978-1-264-25827-7. [Copy count : 3, currently available 0, at library only 3]
  book

  book

 5. KLŮFA, Jindřich - SÝKOROVÁ, Irena. Učebnice matematiky (2) pro studenty VŠE. 1. vydání. Osnice : Ekopress, 2023. 280 s. ISBN 978-80-87865-86-6. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  Učebnice matematiky (2) pro studenty VŠE

  book

 6. AMSE 2023: Applications of Mathematics and Statistics in Economics. International Scientific Conference. AMSE 2023: Applications of Mathematics and Statistics in Economics : Book of Abstracts of the 25 Anniversary. 1st Edition. Banská Bystrica : Občianske združenie Financ, 2023. [48] s. ISBN 978-80-89438-08-2.
  book

  book

 7. International Conference of J. Selye University. Section of Economics, Mathematics and Informatics. 14th International Conference of J. Selye University : Section of Economics, Mathematics and Informatics : Conference Proceedings, September 12-13, 2022 Komárno, Slovak Republic. 1st Edition. Komárno : Univerzita Jána Selyeho, 2023. 232 s. ISBN 978-80-8122-449-2.
  electonic book

  electonic book

 8. TEPLANOVÁ, Patrícia - ZÁVODNÝ, Michal. Use of the Kaplan-Meier Estimator in Actuarial Science. In EDAMBA 2022. International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. EDAMBA 2022 : International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2023. ISBN 978-80-225-5042-0, pp. 481-492. VEGA 1/0166/20.
  article

  article

 9. KOMARA, Silvia. Jazyk Markdown. 1. vydanie. Bratislava : Fakulta hospodárskej informatiky EU, 2023. 4 s. VEGA 1/0431/22, VEGA 1/0561/21.
  electonic book

  electonic book

 10. KNÍŽAT, Peter. Metóda najmenších štvorcov pre slabé inštrumentálne premenné. In MLADÁ VEDA AIESA 2023 : participácia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov na budovaní spoločnosti založenej na vedomostiach. Medzinárodná vedecká konferencia. „MLADÁ VEDA AIESA 2023“ : „participácia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov na budovaní spoločnosti založenej na vedomostiach“ organizovanej pod záštitou dekana Fakulty hospodárskej informatiky prof. Mgr. Erika Šoltésa, PhD. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2023. ISBN 978-80-225-5102-1, s. 52-58. VEGA 1/0047/23.
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.