Search results

Records found: 2739  
Your query: Keywords = "modelovanie"
 1. MALÁ, Ivana - ČABLA, Adam. Modelling of the Unemployment Duration in the Czech Republic Based on Aggregated Complete and Individual Censored Data. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2022. ISSN 0013-3035, 2022, roč. 70, č. 2, s. 171-187.
  article

  article

 2. SERVÁTKA, Maroš. Reciprocal Responses to Acts of Commission vs Acts of Omission. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2022. 55 s. ISBN 978-80-225-4952-3. [Copy count : 2, currently available 0, at library only 2]
  book

  book

 3. PIGNATARO, Paul. Financial Modeling and Valuation : A Practical Guide to Investment Banking and Private Equity. 2nd Edition. Hoboken : Wiley, 2022. 412 s. ISBN 978-1-119-80889-3. [Copy count : 4, currently available 0, at library only 4]
  book

  book

 4. ROSENBAUM, Joshua - PEARL, Joshua. Investment Banking : Valuation, LBOs, M&A and IPOs. 3rd Edition. Hoboken : Wiley, 2022. 472 s. ISBN 978-1-119-86787-6. [Copy count : 2, currently available 0, at library only 2]
  book

  book

 5. BOĎA, Martin. Modelovanie neistoty vo váhach v rámci viackriteriálneho hodnotenia. In Forum statisticum Slovacum : recenzovaný vedecký časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2022. ISSN 1336-7420, 2022, roč. 18, č. 1, s. 1-29.
  article

  article

 6. KANDERA, Miroslav. Modelovanie bilancie povrchových vôd rozšírené o simulovanie podzemných vôd. In Vodohospodársky spravodajca : dvojmesačník pre vodné hospodárstvo a životné prostredie. - Bratislava : Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve, 2022. ISSN 0322-886X, 2022, roč. 65, č. 3-4, s. 32-36.
  article

  article

 7. ANDRÁŠIK, Ladislav. On the Nature/Reasons for the Long-Term Non-Linearity of Economic Development. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2022. ISSN 0323-262X, 2022, roč. 51, č. 1, s. 45-73.
  article

  article

 8. Managing and Modelling of Financial Risks. International Scientific Conference. Managing and Modelling of Financial Risks : Proceedings of 11th International Scientific Conference. 1st Edition. Ostrava : Technical University of Ostrava, 2022. 159 s. ISBN 978-80-248-4641-5. ISSN 2464-6989 (On-line).
  electonic book

  electonic book

 9. KOŠŤÁLOVÁ, Zuzana et al. New Credit Drivers: Results From a Small Open Economy. In Eastern European Economics. - London : Taylor & Francis. ISSN 0012-8775, 2022, vol. 60, no. 1, pp. 1-34 online. APVV-18-0335, VEGA 1/0607/21.
  article

  article

 10. CHOCHOLATÁ, Michaela. Modelovanie výnosov stredoeurópskych burzových indexov: Markovov model prepínania režimov. In International Scientific Conference COMPETITION. Proceedings of the 13th Annual International Scientific Conference COMPETITION. - Jihlava : College of Polytechnics Jihlava, 2022. ISBN 978-80-88064-56-5. ISSN 2788-0605 (online; pdf), pp. 147-155 online. VEGA 1/0193/20.
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.