Search results

 1. KÖNIG, Brian. Úvod do ekonometrie 1 : (MS EXCEL a GRETL). Recenzovali: Marian Reiff, Kvetoslava Surmanová. 1. vydanie. Bratislava : Letra Edu, 2020. [141 s.] [6,49 AH]. ISBN 978-80-89962-48-8.
  book

  book

 2. BOUDREAULT, Mathieu - RENAUD, Jean-François. Actuarial Finance : Derivatives, Quantitative Models and Risk Management. 1st Edition. Hoboken : WILEY, 2019. 564 s. ISBN 978-1-119-13700-9. [Copy count : 2, currently available 0, at library only 2]
  book

  book

 3. ŠOLTÉSOVÁ, Tatiana. Aktuárske modelovanie v životnom poistení. Recenzenti: Mária Bilíková, Alena Bartová. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo Letra Edu, 2019. [148 s.] [7,44 AH]. VEGA 1/0618/17. ISBN 978-80-89962-36-5.
  book

  book

 4. ČIČKOVÁ, Zuzana - VOJTKOVÁ, Mária - REIFF, Marian. Determination of the Control Parameters of Evolutionary Techniques Utilizing Analysis of Variance. - Registrovaný: Web of Science. In Tem Journal: Technology, Education, Management, Informatics : Journal of the Association for Information Communication Technologies, Education and Science. - Novi Pazar : UIKTEN. ISSN 2217-8333, 2019, vol. 8, no. 3, pp. 951-958 online. VEGA 1/0351/17.
  article

  article

 5. ŠPIRKOVÁ, Jana - SZÜCS, Gábor - KOLLÁR, Igor. Detailed View of a Payout Product of the Old-Age Pension Saving Scheme in Slovakia. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2019. ISSN 0013-3035, 2019, roč. 67, č. 7, s. 761-777.
  article

  article

 6. BAI, Haiyan - CLARK, M.H. Propensity Score Methods and Applications. Thousand Oaks : SAGE, 2019. 117 s. Quantitative Applications in the Social Sciences, 178. ISBN 9781506378053. [Copy count : 2, currently available 0, at library only 2]
  book

  book

 7. ZSOLT ALMÁSI, Bálint - ZÉMAN, Zoltán. Macroeconomic growth in business valuation. In Economic annals-XXI : Research Journal. - Kiev : Institute of Society Transformation, 2019. ISSN 1728-6239, 2019, vol. 175, no. 1-2, s. 18-23.
  article

  article

 8. TOMAN, Pavel. Digitální dvojčata mění plánování. In Logistika. - Praha : Economia, 2019. ISSN 1211-0957, 2019, roč. 25, č. 7-8, s. 36-39.
  article

  article

 9. BROOKS, Chris. Introductory Econometrics for Finance. 4th Edition. Cambridge : Cambridge University Press, 2019. 696 s. ISBN 978-1-108-43682-3. [Copy count : 2, currently available 0, at library only 2]
  book

  book

 10. JANÍK, Petr. Využití multiagentního modelování k predikci návštěvnosti vybraných krajů v České republice. In Studia turistica : online časopis pro vzdělávání v cestovním ruchu. - Jihlava : Vysoká škola polytechnická, 2019. ISSN 1804-252X, 2019, roč. 10, č. 2, s. 31-40.
  article

  article