Search results

Records found: 637  
Your query: Keywords = "morálka"
 1. PUZIOVÁ, Kristína - ŠOLTYS, Dominik. Miesto a význam základných hodnôt sudcovskej etiky v predpokladoch pre výkon funkcie sudcu. In Štát a právo : [vedecko-teoretický časopis]. - Banská Bystrica : BELIANUM, 2023. ISSN 2644-643X, 2023, roč. 10, č. 1, s. 32-40.
  article

  article

 2. MÁSLO, Lukáš. Kaldor-Hicks Improvement and Justice: To the Discussion on Normative Economics. In Politická ekonomie. - Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, 2023. ISSN 2336-8225, 2023, roč. 71, č. 5, s. 518-535.
  article

  article

 3. SIDGWICK, Henry. Metódy etiky I-II. 1. vydanie. Prešov : Atény nad Torysou, 2023. 341 s. ISBN 978-80-974175-6-7. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  Metódy etiky I-II

  book

 4. DUBCOVÁ, Gabriela - KISSOVÁ, Jana. Phenomenal Forms of Ethical Behaviour of Economics Entities. In Economics, Finance and Business Management 2023 : Economics, Management and Entrepreneurship in Digital Age 2023. International Scientific Conference. Economics, Finance and Business Management 2023 [EFAM 2023] : Economics, Management and Entrepreneurship in Digital Age 2023. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2023. ISBN 978-80-225-5058-1, pp. 260-271. VEGA 1/0836/21 (50%), KEGA 019EU-4/2022 (50%).
  article

  article

 5. DUBCOVÁ, Gabriela - FOLTÍNOVÁ, Ľubica. Functioning Ethical Management Presented on the Basis of the Credible University. In Economics, Finance and Business Management 2023 : Economics, Management and Entrepreneurship in Digital Age 2023. International Scientific Conference. Economics, Finance and Business Management 2023 [EFAM 2023] : Economics, Management and Entrepreneurship in Digital Age 2023. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2023. ISBN 978-80-225-5058-1, pp. 301-312. VEGA 1/0836/21 (50%), KEGA 019EU-4/2022 (50%).
  article

  article

 6. SVITAČOVÁ, Eva. Niektoré hrozby spojené s využívaním digitálnych technológií - výzva pre edukáciu v školách. In ACADEMIA : súčasnosť a perspektívy vysokých škôl. - Bratislava : Centrum vedecko-technických informácií SR, 2023. ISSN 1335-5864, 2023, roč. 34, č. 4, s. 4-13.
  article

  article

 7. TVRDÍKOVÁ, Linda. Human Rights in the Context of Cultural Evolution. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva. - Bratislava : Ústav štátu a práva SAV, 2023. ISSN 0032-6984, 2023, roč. 106, č. Special issue, s. 3-20.
  article

  article

 8. ZLOCHA, Ľubomír. Právna regulácia sexizmu v reklame – základné východiská. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva. - Bratislava : Ústav štátu a práva SAV, 2023. ISSN 0032-6984, 2023, roč. 106, č. 2, s. 99-115.
  article

  article

 9. KOSTURKOVÁ, Martina. Intelektuálna integrita a pokrytectvo. In Didaktika : [odborný dvojmesačník]. - Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2023. ISSN 1338-2845, 2023, roč. 4, č. 2, s. 28-31.
  article

  article

 10. ANTALOVÁ, Renáta. Role of Ethics in Accounting Teaching. In Účetnictví a auditing v procesu světové harmonizace. Mezinárodní vědecká konference. Účetnictví a auditing v procesu světové harmonizace : sborník z mezinárodní vědecké konference, Lednice, 6.-8. září 2022. - Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica, 2022. ISBN 978-80-245-2463-4, s. 11-16 online. VEGA 1/0121/21.
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.