Search results

Records found: 625  
Your query: Keywords = "morálka"
 1. KRIŽO, Pavol. Analýza aspektov spoločenskej zodpovednosti a ich vplyv na riadenie podnikov. In Verejná správa a regionálny rozvoj : ekonómia a manažment. - Bratislava : Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, 2021. ISSN 1337-2955, 2021, roč. 17, č. 2, s. 50-59.
  article

  article

 2. DVOŘÁK, Antonín - LISA, Aleš. Temný turismus: byznis nebo cesta k sobě samým? In Studia turistica : online časopis pro vzdělávání v cestovním ruchu. - Jihlava : Vysoká škola polytechnická, 2021. ISSN 1804-252X, 2021, roč. 12, č. 2, s. 9-17.
  article

  article

 3. DUJKOVÁ, Janette. Morálna inteligencia udáva smer. In Goodwill : magazín o ekonomike, biznise, vede a spoločnosti. - Bratislava : WTC-Macro Enviro, 2021. ISSN 1337-9798, 2021, roč. 13, č. Zima/Winter, s. 19.
  article

  article

 4. POLANSKÝ, Ivo. Vybrané problémy dokazování rozumové a mravní vyspělosti. In Forenzní vědy, právo, kriminalistika : vědecký časopis/scientific journal. - Praha 10 : Vysoká škola finanční a správní, 2021. ISSN 2533-4387, 2021, roč. 6, č. 1, s. 65-80.
  article

  article

 5. HRIVÍKOVÁ, Tatiana. Roots of Ethical Conflicts in Education. In Creating an Appropriate Model of the Behaviour for Ethics and Integrity of Institutions in the Area of Scientific Research Activities Based on International Comparison and Setting a System of Determining Attributes for Its Effective Implementation and Functioning : Proceedings of Scientific Papers. - Brno : Masaryk University Press, 2021. ISBN 978-80-280-0003-5, pp. 43-52 online. VEGA 1/0836/21.
  article

  article

 6. KISSOVÁ, Jana. University Ethics Program. In Creating an Appropriate Model of the Behaviour for Ethics and Integrity of Institutions in the Area of Scientific Research Activities Based on International Comparison and Setting a System of Determining Attributes for Its Effective Implementation and Functioning : Proceedings of Scientific Papers. - Brno : Masaryk University Press, 2021. ISBN 978-80-280-0003-5, pp. 53-62 online. VEGA 1/0836/21.
  article

  article

 7. VIZCAÍNO, María Carmen Sánchez. La representación femenina en el videoclip: análisis de la música actual en español de los grandes circuitos comerciales. In Cuestiones de género : de la igualdad y la diferencia. - León : Revistas Universidad de León, 2021. ISSN 2444-022, 2021, no. 16, p. 465-486 online.
  article

  article

 8. SEDOVÁ, Tatiana. Filozofický pohľad na ľudské práva. In Filozofia. - Bratislava : Filozofický ústav SAV, 2020. ISSN 0046-385X, 2020, roč. 75, č. 7, s. 527-538.
  article

  article

 9. SPODNIAK, Stanislav. K jednému pokusu o evolučné vysvetlenie morálky. In Filozofia. - Bratislava : Filozofický ústav SAV, 2020. ISSN 0046-385X, 2020, roč. 75, č. 7, s. 584-595.
  article

  article

 10. KUČERA, Petr. Efektivní posuzovaní platební morálky závisí na schopnosti vytěžovaní nových typů dat. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2020. ISSN 1212-4273, 2020, roč. 27, č. 1, s. 34-35.
  article

  article