Search results

 1. SERESOVÁ, Katarína. Jobben oder arbeiten? : Anglizismen ein bisschen anders. Gutachter: Irena Zavrl, Radoslav Štefančík. 1. Auflage. Hamburg : Verlag Dr. Kovač, 2020. 115 s. [7,11 AH]. Studien zur Germanistik, Band 83. ISBN 978-3-339-11354-2. [Copy count : 1, currently available 1, at library only 0]
  book

  book

 2. KERESTY, Ján. K niektorým aspektom asimilácie prevzatých slov v súčasnej ruštine. In Lingua et vita : vedecký časopis pre výskum jazykov a interkultúrnej komunikácie. - Bratislava : EKONÓM, 2019. ISSN 1338-6743, 2019, roč. 8, č. 15, s. 18-25.
  article

  article

 3. LACKO-BARTOŠOVÁ, Magdaléna - KORCZYK-SZABÓ, Joanna - LACKO-BARTOŠOVÁ, Lucia. Morfologické a agronomické parametre rôznych druhov netradičných cereálií. In Vedecké práce Katedry rastlinnej výroby. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2019. ISBN 978-80-552-2019-2, s. 63-67. ITMS 26220220115.
  article

  article

 4. ULIČNÁ, Martina. Slovensko-ruské paralery a odlišnosti vo vyjadrovaní priestorových vzťahov. In Lingua et vita : vedecký časopis pre výskum jazykov a interkultúrnej komunikácie. - Bratislava : EKONÓM, 2018. ISSN 1338-6743, 2018, roč. 7, č. 13, s. 64-78. VEGA 1/0107/18.
  article

  article

 5. Safety Assessment of Transgenic Organisms in the Environment. Volume 8. OECD Consensus Document of the Biology of Mosquito Aedes Aegypti. Paris : OECD, 2018. 133 s. Harmonisation of Regulatory Oversight in Biotechnology. Available on Internet: <https://www.oecd-ilibrary.org/environment/safety-assessment-of-transgenic-organisms-in-the-environment-volume-8_9789264302235-en> ISBN 978-92-64-30222-8. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 6. ADAMCOVÁ, Lívia. Sprache Als Komplexes Gebilde – Theoretisch Und Angewandt. In Cudzie jazyky v premenách času. Medzinárodná vedecká konferencia. Cudzie jazyky v premenách času VIII : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : 10. november 2017, [Bratislava]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4492-4, s. 28-39 CD-ROM.
  article

  article

 7. Current Trends and Future Perspectives in Russian Studies. International Conference on Russian Studies at the University of Barcelona. Current Trends and Future Perspectives in Russian Studies : Proceedings of the International Conference on Russian Studies at the University of Barcelona, 20th-22nd of June 2018. 1st Edition. Barcelona : Trialba Ediciones, 2018. online 1648 s. Popis urobený: 29.1.2019. ISBN 978-84-949838-0-1.
  electonic book

  electonic book

 8. ADAMKA, Pavol. Politická lingvistika? In Jazyk a politika : na pomedzí lingvistiky a politológie. Medzinárodná vedecká konferencia. Jazyk a politika : na pomedzí lingvistiky a politológie : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : 23.6.2016, Bratislava. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4292-0, s. 11-19.
  article

  article