Search results

 1. GÁŠPÁROVÁ, Eva. Mzdové veličiny pre rok 2020. In Daňový a účtovný poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2020. ISSN 1335-0897, 2020, roč. 25, č. 4, s. 50-73.
  article

  article

 2. MATLOVIČOVÁ, Iveta. Priemerná mesačná mzda za rok 2019 a jej dopad na mzdové veličiny. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2020. ISSN 1335-7034, 2020, roč. 25, č. 7-8, s. 37-44.
  article

  article

 3. GÁŠPÁROVÁ, Eva. Pravidelný a nepravidelný príjem zamestnanca. In Daňový a účtovný poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2020. ISSN 1335-0897, 2020, roč. 25, č. 15, s. 92-106.
  article

  article

 4. Zamestnanci a priemerné mesačné mzdy v SR v roku 2017. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2018. 82 s. Demografia a sociálne štatistiky. ISBN 978-80-8121-626-8.
  electonic book

  electonic book

 5. Štruktúra miezd v SR v roku 2017. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2018. 155 s. Demografia a sociálne štatistiky. ISBN 978-80-8121-628-2.
  electonic book

  electonic book

 6. Štruktúra miezd v SR 2016. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2017. 147 s. Demografia a sociálna štatistika. ISBN 978-80-8121-561-2.
  electonic book

  electonic book

 7. Zamestnanci a mzdové prostriedky v hospodárstve SR, krajoch a okresoch v roku 2016. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2017. 91 s. Demografia a sociálne štatistiky. ISBN 978-80-8121-560-5.
  electonic book

  electonic book

 8. Štruktúra zamestnancov v poľnohospodárstve 2016. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2017. 18 s. Odvetvové štatistiky. ISBN 978-80-8121-576-6.
  electonic book

  electonic book

 9. Zamestnanci a priemerné mesačné mzdy v SR 2016. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2017. 74 s. Demografia a sociálna štatistika. ISBN 978-80-8121-559-9.
  electonic book

  electonic book

 10. CHOCHOLATÁ, Michaela. Analýza mzdových disparít v okresoch Slovenska v období 2001 - 2015. In AIESA - budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach. Medzinárodná vedecká konferencia. AIESA – budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach : zborník : 17. medzinárodná vedecká konferencia : 9. november 2017, Bratislava. - Bratislava : Publisher Letra Edu, 2017. ISBN 978-80-972866-2-0, s. 316-326 CD-ROM. VEGA 1/0248/17.
  article

  article