Search results

 1. PŘÍVAROVÁ, Magdaléna. Prínos Perrouxa k rozvoju priestorovej ekonómie a analýze rozvojových krajín. In Vybrané aspekty makroekonomického prostredia v Slovenskej republike a v Európskej únii : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4619-5, s. 303-310 CD-ROM. ITMS 26240120032.
  article

  article

 2. DANAJOVIČOVÁ, Katarína. Životné minimum od 1. júla 2019. In Personálny a mzdový poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2019. ISSN 1335-1508, 2019, č. 12-13, s. 80-85.
  article

  article

 3. MATLOVIČOVÁ, Iveta. Zmeny životného minima od 1.7.2019. In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2019. ISSN 1337-060X, 2019, roč. 14, č. 9, s. 7-11.
  article

  article

 4. PAVELKA, Ľuboš. Útek pred exekútormi. In Pravda. - Bratislava : PEREX, 2018. ISSN 1335-4051, 29. januára 2018, roč. 28, č. 23, s. 14.
  article

  article

 5. LENNEROVÁ, Ivana. Economic Situation of Seniors in Slovak Republic. In Knowledge for Market Use 2018: Public Finances in the Background of Sustainable Development. International Scientific Conference. Knowledge for Market Use 2018: Public Finances in the Background of Sustainable Development : International Scientific Conference Proceedings : Olomouc, Czech Republic, September 6-7, 2018. - Olomouc : Palacký University Olomouc, 2018. ISBN 978-80-244-5392-7, pp. 244-251 online. VEGA 1/0014/16.
  article

  article

 6. STIPEK, Vladimir. Disadvantages of the Replacement Ratio Indicator with Calculation of a New Variant of This Indicator: A Case Study of Czech Republic. In European Scientific Journal. - Azores : European Scientific Institute and University of the Azores, 2018. ISSN 1857-7431, 2018, vol. 14, no. 1, pp. 62-74.
  article

  article

 7. PANGRÁCOVÁ, Miroslava. Práca v zahraničí - Litva. In Personálny a mzdový poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2017. ISSN 1335-1508, 2017, č. 4-5, s. 160-166.
  article

  article

 8. SPIŠIAKOVÁ, Alžbeta. Práca v zahraničí - Taliansko. In Personálny a mzdový poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2017. ISSN 1335-1508, 2017, č. 8, s. 240-252.
  article

  article

 9. HUDCOVSKÝ, Martin. Do ktorého hlavného mesta z krajín V4 sa oplatí mladým migrovať za prácou? In Monitor hospodárskej politiky. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2017. ISSN 2453-9287, 2017, č. 1, s. 3-5 online.
  article

  article

 10. TVARDZÍK, Jozef. Skvelý plat, vyššie pracovné nároky. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2016. ISSN 1335-0684, 20. októbra 2016, roč. 26, č. 42.
  article

  article