Search results

 1. KARMAŽIN, Branislav. Ceny potravín na Slovensku nerastú najrýchlejšie. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2019. ISSN 1335-0900, Október 2019, roč. 27, č. 5, s. 8-9.
  article

  article

 2. KARŠAY, Alexander. Konkurencieschopnosť pracovnej sily v SR. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2019. ISSN 1335-0900, Jún 2019, roč. 27, č. 3, s. 13-19.
  article

  article

 3. ZEMAN, Juraj. Income Distribution and Economic Growth: Empirical Results for Slovakia. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2019. ISSN 0013-3035, 2019, roč. 67, č. 5, s. 459-480.
  article

  article

 4. BERAN, Vlastimil. Náklady práce ve státech Evropské unie v letech 2006-2016. In Fórum sociální politiky : odborný recenzovaný časopis. - Praha : Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2019. ISSN 1802-5854, 2019, roč. 13, č. 3, s. 24-29.
  article

  article

 5. TEPPEROVÁ, Jana - HELMAN, Karel. Relationship between Employment and Effective Taxation of Labour on Enterprise Level in the EU. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2019. ISSN 0013-3035, 2019, roč. 67, č. 1, s. 52-68.
  article

  article

 6. DUSPIVOVÁ, Kateřina. Produktivita práce a odměňování v duální ekonomice: role zahraničních investic v České republice. In Politická ekonomie : teorie, modelování, aplikace. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2019. ISSN 0032-3233, 2019, roč. 67, č. 5, s. 511-529.
  article

  article

 7. ŠVÁBOVÁ, Lucia - ĎURICA, Marek - KLIEŠTIK, Tomáš. Modelovanie nákladov nezamestnanosti mladých absolventov na Slovensku: kontrafaktuálny prístup. In Politická ekonomie : teorie, modelování, aplikace. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2019. ISSN 0032-3233, 2019, roč. 67, č. 5, s. 552-556.
  article

  article

 8. LÁBAJ, Martin. (Ne)efektívne využívanie výrobných faktorov a rozdiely v produktivite práce v rámci spracovateľského priemyslu na Slovensku. In Monitor hospodárskej politiky. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2018. ISSN 2453-9287, 2018, č. 2, s. 7-10 online.
  article

  article

 9. Economic and Social Policy. International Scientific Conference. Economic and Social Policy : Proceedings of the International Scientific Conference, September 4-6, 2018, Čeladná, Czech Republic. Editor: Veronika Nálepová. 1. vydání. Ostrava : Vysoká škola sociálně správní, 2018. 409 s. ISSN 2571-1776. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 10. Pracovní síla v Česku stále zdražuje. In HR forum : odborný měsíčník pro všechny, kteří chtějí dobře vést i sami sebe. - Praha : People management forum, 2018. ISSN 1212-690X, 2018, č. 2, s. 19.
  article

  article