Search results

 1. LISÝ, Ján. Kríza liberalizmu a cesta k zániku neoliberalizmu? In Vybrané aspekty makroekonomického prostredia v Slovenskej republike a v Európskej únii : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4619-5, s. 135-141 CD-ROM. ITMS 26240120032.
  article

  article

 2. STREECK, Wolfgang. Foundational Economy : A Compelling Counter-project Against Neoliberalism: Restoring the Collective Foundations of Everyday Life : The Infrastructure of Everyday Life. 1st Edition. Manchester : Manchester University Press, 2018. 176 s. The Manchester Capitalism Book Series. ISBN 978-1-5261-3400-4. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 3. KINGSTONE, Peter. The Political Economy of Latin America : Reflections on Neoliberalism and Development after the Commodity Boom. 2nd Edition. New York : Routledge, 2018. 206 s. ISBN 978-1-138-92699-8. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 4. LISÝ, Ján - ČAPLÁNOVÁ, Anetta - VONGREJ, Marián. Dejiny ekonomických teórií. 1. vydanie. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2018. 360 s. [22 AH]. VEGA 1/0246/16, ITMS 26240120032. ISBN 978-80-7598-080-9. [Copy count : 45, currently available 16, at library only 27]
  book

  book

 5. PILZ, Tomáš - ŠKVRNDA, František. Mnohým ľuďom sa dnes žije materiálne lepšie. Ale aká je sociálna, morálna a kultúrna cena za to, o tom sa už nehovorí, myslí si Škvrnda. In Parlamentné Listy.sk. - [s.l.] : [s.n.], 2017, 6.12.2017, s. [1-2] online.
  article

  article

 6. BÖSZ, Anett. Harmonising liberalism and realism in the theory of international relations. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2017. ISSN 0323-262X, 2017, roč. 46, č. 3, s. 199-219.
  article

  article

 7. NAGY, Ladislav. [Rendszerváltás és pénzügypolitika. Tények és tévhitek a neoliberális piacgazdasági átmenetről és a 2010 óta alkalmazott nem konvencionális eszközökről]. In Fórum Társadalomtudományi szemle. - Somorja : Fórum Kissebségkutató Intézet, 2017. ISSN 1335-4361, 2017, évf. 19, sz. 3, o. 173-175. Recenzia na: Rendszerváltás és pénzügypolitika. Tények és tévhitek a neoliberális piacgazdasági átmenetről és a 2010 óta alkalmazott nem konvencionális eszközökről / Csaba Lentner. - Budapest : Akadémia Kiadó, 2016.
  article

  article

 8. ŠIKULA, Milan. Minimalizácia alebo modernizácia štátu : historická retrospektíva a aktuálne výzvy ľudskej civilizácie. Recenzovali: Vladimír Gonda, Peter Staněk. 1. vydanie. Bratislava : Wolters Kluwer, 2017. 151 s. Ekonómia. Available on Internet: <https://digitalnakniznica.cvtisr.sk/s/hxPILV1Vrv> ISBN 978-80-8168-694-8. [Copy count : 3, currently available 2, at library only 1]
  book

  book

 9. MATLOVIČ, René - MATLOVIČOVÁ, Kvetoslava. Neoliberalization of the higher education in Slovakia: a geographical perspective. In Geografický časopis : [vedecký časopis]. - Bratislava : Geografický ústav SAV, 2017. ISSN 0016-7193, 2017, roč. 69, č. 4, s. 313-337.
  article

  article

 10. POTISKOVÁ, Ingrid. Problémy ekonomiky voľného trhu v systéme megakorporácií. In Informatizácia spoločnosti a jej interakcia so vzdelávacím systémom 2017. Medzinárodná vedecká konferencia. Informatizácia spoločnosti a jej interakcia so vzdelávacím systémom 2017 : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie : 20.-21.10.2017, Skalica. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4443-6, s. 55-58 CD-ROM.
  article

  article