Search results

 1. MLEJNEK, Josef. Provázanost náboženství a nacionalismu v zápasu o autokefalitu ukrajinské pravoslávné církve. In Mezinárodní vztahy. - Praha : Ústav mezinárodních vztahů, 2019. ISSN 0323-1844, 2019, roč. 54, č. 3, s. 28-48.
  article

  article

 2. SMITH, Peter H. - GREEN, James N. Modern Latin America. 9th Edition. New York : Oxford University Press, 2019. 536 s. ISBN 9780190674656. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 3. KASIMU MUSA, Bushi. Professionalism and Ethics of Accounting in Financial Reporting: An Overview of Nigerian Scenerio. In European Scientific Journal. - Azores : European Scientific Institute and University of the Azores, 2019. ISSN 1857-7431, 2019, vol. 15, no. 25, s. 224-238.
  article

  article

 4. NOVÁK, Marcel. Porovnanie modelov centrálneho bankovníctva. In Vybrané aspekty makroekonomického prostredia v Slovenskej republike a v Európskej únii : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4619-5, s. 228-238 CD-ROM. ITMS 26240120032.
  article

  article

 5. AAS, Arto. Local Government Reform in Estonia. In 4Liberty.eu Review. - Lodz : Fundacja.Industrial, 2018. ISSN 2391-7083, 2018, no. 9, s. 44-55.
  article

  article

 6. ILIFFE, John. Africans : The History of a Continent. 3rd Edition. New York : Cambridge University Press, 2018. 402 s. African Studies Series. ISBN 978-1-316-64812-4. [Copy count : 2, currently available 0, at library only 2]
  book

  book

 7. FRENKEL, Marcin. Freedom of the Press Under Attack in Poland: Self-Censorship, Legal and Political Restrictions. In 4Liberty.eu Review. - Lodz : Fundacja.Industrial, 2017. ISSN 2391-7083, 2018, no. 8, pp. 20-33.
  article

  article

 8. NOVA, Eszter. Censorship Is the Least of The Problems: The Political and Economic Threats to Freedom of the Press in Hungary. In 4Liberty.eu Review. - Lodz : Fundacja.Industrial, 2017. ISSN 2391-7083, 2018, no. 8, pp. 34-53.
  article

  article

 9. BREGOV, Ivan. Personal Freedoms under Ongoing Transition from Totalitarianism to Democracy: The Case of Bulgarian Judiciary. In 4Liberty.eu Review. - Lodz : Fundacja.Industrial, 2017. ISSN 2391-7083, 2018, no. 8, pp. 54-69.
  article

  article

 10. MRÁZ, Stanislav. Katalánsko a právo národa na sebaurčenie. In Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2018 : zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4506-8. ISSN 2585-9404, s. 319-323 online.
  article

  article