Search results

 1. KOPČÁKOVÁ, Janka. Pohľad z praxe na prepravnú spoločnosť DCK doprava, s. r. o. In Manažment v teórii a praxi : online odborný časopis o nových trendoch v manažmente. - Košice : Katedra manažmentu PHF EU, 2019. ISSN 1336-7137, 2020, roč. 15, č. 4, s. 64-68 online.
  article

  article

 2. PONGRÁCZ, Eva. Challenges and Perspectives of Social Economy in Slovakia. In Economic and Social Development 2019. International Scientific Conference. Economic and Social Development 2019 : Book of Proceedings, 44th International Scientific Conference, 19-20 September 2019, (Split, Croatia). - Varazdin : Varazdin Development and Entrepreneurship Agency, 2019. ISSN 1849-7535, pp. 43-49 oline. VEGA 1/0367/17.
  article

  article

 3. KUBA, Karel - MILICHOVSKÝ, František. Implementation of Industry 4.0 in Engineering Companies. In AD ALTA : journal of interdisciplinary research. - Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2019. ISSN 2464-6733, 2019, vol. 9, no. 1, s. 197-202.
  article

  article

 4. HAŠKOVÁ, Simona - VOLF, Petr - MACHOVÁ, Veronika. Economic Convergence of Czech Regions in Terms of GDP and Unemployment Rate in Response to FDI Flows: Do Businesses and Regions Flourish? In AD ALTA : journal of interdisciplinary research. - Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2019. ISSN 2464-6733, 2019, vol. 9, no. 1, s. 326-329.
  article

  article

 5. The Hungarian Labour Market 2018. Budapest : Institute of Economics, Centre for Economic and Regional Studies, Hungarian Academy of Sciences, 2019. 300 s. ISSN 1785-8062. [Copy count : 1, currently available 1, at library only 0]
  book

  book

 6. NOVÁK, Marcel - DARMO, Ľubomír. Okun´s Law over the Business Cycle: Does it Change in the EU Countries after the Financial Crisis? - Registrovaný: Web of Science. In Prague Economic Papers : a Bimonthly Journal of Economic Theory and Policy. - Prague : University of Economics, 2019. ISSN 1210-0455, 2019, vol. 28, no. 2, pp. 235-254 online. VEGA 1/0975/15.
  article

  article

 7. NOVOTNÝ, Radek. Lidé více mění práci. Jak si je udržet? In Logistika. - Praha : Economia, 2019. ISSN 1211-0957, 2019, roč. 25, č. 6, s. 26-30.
  article

  article

 8. ORBÁNOVÁ, Darina. Absolventi stredných škôl na trhu práce. In Revue sociálno-ekonomického rozvoja : vedecký recenzovaný on-line časopis. - Bratislava : Katedra sociálneho rozvoja a práce NHF EU, 2019. ISSN 2453-6148, 2019, roč. 5, č. 1, s. 72-77 online. VEGA 1/0001/16.
  article

  article

 9. Sociální média v oblasti řízení lidských zdrojů II.. Konference. Sociální média v oblasti řízení lidských zdrojů II. : konferenční sborník vědeckých prací. Recenzenti: Miroslav Mečár, Přemysl Michálek, Jozef Králik. 1. vydání. Uherské Hradiště : Akademie krizového řízení a managementu, 2019. [229 s.]. ISBN 978-80-906993-2-8.
  book

  book

 10. NĚMEČKOVÁ, Tereza. Mezinárodní mobilita pracovní síly v Africe. In Scientia et societas : časopis pro spoločenské vědy a management. - Praha : Newton College, 2019. ISSN 1801-7118, 2019, roč. 15, č. 2, s. 3-19.
  article

  article