Search results

 1. Kľúčom k úspechu je spotrebiteľ. In Obchod : marketing, retail, FMCG. - Bratislava : MAFRA, 2021. ISSN 1335-2008, 2021, roč. 26, č. 2, s. 6-7.
  article

  article

 2. ONDRUŠ, Michal. Doručovanie rýchlo, efektívne a ekologicky. In Goodwill : magazín o ekonomike, biznise, vede a spoločnosti. - Bratislava : WTC-Macro Enviro, 2021. ISSN 1337-9798, 2021, roč. 13, č. Jar/Spring, s. 40-41.
  article

  article

 3. Treba zastaviť pandémiu obezity. In Obchod : marketing, retail, FMCG. - Bratislava : MAFRA, 2021. ISSN 1335-2008, 2021, roč. 26, č. 4, s. 25-27.
  article

  article

 4. Balenie pri preprave. In Goodwill : magazín o ekonomike, biznise, vede a spoločnosti. - Bratislava : WTC-Macro Enviro, 2021. ISSN 1337-9798, 2021, roč. 13, č. Zima/Winter, s. 36.
  article

  article

 5. GONDÁROVÁ, Jana - JAROSSOVÁ, Malgorzata Agnieszka. Dizajn udržateľných obalov v potravinárskom priemysle. In Aplikácia princípov kruhovej ekonomiky na Slovensku : zborník vedeckých prác II z projektu VEGA 1/0705/19. - Banská Bystrica : BELIANUM, 2021. ISBN 978-80-557-1920-7, s. 57-66 online.
  article

  article

 6. MÁTEL, František. Blistre, tuby, tégliky. In Odpady : minimalizácia, zhodnocovanie, a zneškodňovanie. - Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2021. ISSN 1335-7808, 2021, roč. 21, č. 11, s. 6-8.
  article

  article

 7. Obal mení bežný tovar na unikát. In Obchod : marketing, retail, FMCG. - Bratislava : MAFRA, 2021. ISSN 1335-2008, 2021, roč. 26, č. 5, s. 18-19.
  article

  article

 8. MÁTEL, František. Obaly - ochrana i problémy. In Odpady : minimalizácia, zhodnocovanie, a zneškodňovanie. - Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2021. ISSN 1335-7808, 2021, roč. 21, č. 4, s. 1-3.
  article

  article

 9. ŠUFLIARSKY, Juraj - POMFYOVÁ, Uršula. Zálohovanie jednorazových obalov na Slovensku. In Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2021. ISSN 1337-7523, 2021, roč. 14, č. 4, s. 9-13.
  article

  article

 10. JAŠKO, Jozef. Novela zákona o odpadoch. In Práce a Mzdy : bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2021. ISSN 1337-060X, 2021, roč. 16, č. 2, s. 56-58.
  article

  article