Search results

 1. Medzinárodné vzťahy : vedecký časopis pre medzinárodné politické, ekonomické, kultúrne a právne vzťahy. - Spracovaný v EKO-INDEX, Registrovaný: ProQuest, Registrovaný: Erihplus. Bratislava : Fakulta medzinárodných vzťahov EU. 4x ročne. ISSN 1339-2751. Available on Internet: http://fmv.euba.sk/veda-a-vyskum/vedecke-casopisy/medzinarodne-vztahy
  Medzinárodné vzťahy

  journal

 2. Harvard business review. - Registrovaný: Current Contents Connect, Registrovaný: Web of Science. Boston : Harvard Business School Publ. 6x ročne. ISSN 0017-8012. Available on Internet: https://hbr.org/
  journal

  journal

 3. Der Handel : das Wirschaftsmagazin für Handelsunternehmer. Frankfurt a.M. : Deutscher Fachverlag. 12x ročne. ISSN 0942-4881
  journal

  journal

 4. 4.Obchod

  Obchod : marketing, retail, FMCG. - Spracovaný v EKO-INDEX. Bratislava : MAFRA. 6x ročne. ISSN 1335-2008
  journal

  journal

 5. Connection : American Chamber of Commerce in Slovakia. Bratislava : American Chamber of Commerce in Slovakia. 6x ročne. ISSN 1339-0872. Available on Internet: http://www.amcham.sk
  journal

  journal

 6. 6.Forbes

  Forbes : Slovensko. - Spracovaný v EKO-INDEX. Nitra : Barecz & Conrad Media. 12x ročne. ISSN 1338-2527
  journal

  journal

 7. Investment Management and Financial Innovations [elektronický zdroj]. - Registrovaný: Scopus, Spracovaný v EKO-INDEX. Sumy : LLC "Consulting Publishing Company "Business Perspectives". 4x ročne. Available on Internet: <https://businessperspectives.org/journals/investment-management-and-financial-innovations> ISSN 1810-4967.
  electronic journal

  electronic journal

 8. 8.TaPmag

  TaPmag : tovar a predaj. - Spracovaný v EKO-INDEX. Praha : ATOZ Marketing Services. 6x ročne. ISSN 1805-0549. Available on Internet: http://www.tovarapredaj.sk/
  journal

  journal

 9. Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment. International Joint Conference. Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment : Proceedings from 19th International Joint Conference, May 24, 2019, (Prague, Czech Republic). Compiled by: Paulína Krnáčová. 1st Edition. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. online 367 s. ISBN 978-80-225-4620-1. ISSN 2453-6113. [Copy count : 3, currently available 2, at library only 1]
  electonic book

  electonic book

 10. Vybrané aspekty makroekonomického prostredia v Slovenskej republike a v Európskej únii : zborník vedeckých statí. Marcel Novák a kolektív ; zostavili: Ján Lisý, Ľubomír Darmo, Eva Sirakovová. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. CD-ROM 362 s. OP VaV (ITMS 26240120032). ISBN 978-80-225-4619-5. [Copy count : 3, currently available 2, at library only 1]
  electonic book

  electonic book