Search results

 1. Ani najlepší produkt sa nepredá sám. In Obchod : marketing, retail, FMCG. - Bratislava : MAFRA, 2017. ISSN 1335-2008, 2017, roč. 22, č. 6, s. 26-28.
  article

  article

 2. HODÁČ, František. Tomáš Baťa : život a práce hospodářského buditele. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015. 525 s. Edice Inspirace Baťa. ISBN 978-80-7454-524-5. [Copy count : 2, currently available 0, at library only 2]
  book

  book

 3. POKLUDA, Zdeněk. Vzdělávání a výzkum ve Zlíne : od Tomáše Bati po univerzitu. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015. [60] s. Edice Inspirace Baťa. ISBN 978-80-7454-564-1. [Copy count : 2, currently available 2, at library only 0]
  book

  book

 4. PAHOLKOVÁ, Barbora. Firma Baťa: světoznámé obuvnické impérium, kterému není lhostejné odpovědné podnikání. In CSR fórum : časopis o společenské odpovědnosti firem. - Hradešín : Agentura PubliCon, 2012. ISSN 0862-9315, 2012, č. 10, s. 28-29.
  article

  article

 5. VITTEKOVÁ, Darina. Slovenské topánky smerujú viac za hranice. In Obchod : maloobchod, veľkoobchod, distribúcia. - Bratislava : SANOMA MAGAZINES SLOVAKIA, 2011. ISSN 1335-2008, december 2011, roč. 16, č. 12, s. 14.
  article

  article

 6. KAPUSTOVÁ, Andrea. Úspešné príbehy : patentovaná funkčnosť - jedinečná obchodná ponuka "dýchajúcich" topánok : GEOX. In Duševné vlastníctvo : revue pre teóriu a prax v oblasti duševného vlastníctva. - Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, 2011. ISSN 1335-2881, 2011, roč. 15, č. 1, s. 40-42. Available on Internet: <ftp://193.87.31.84/0127654/DV_1_2011.pdf>
  article

  article

 7. HUDÁKOVÁ, Ivana. Baťa: " Áno, aj ja som hokynár.". In Zisk : riadenie - marketing - podnikanie. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2010. ISSN 1337-9151, 2010, č. 1, s. 10-11.
  article

  article

 8. Trend TOP v priemysle. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : TREND Holding, 2007. ISSN 1335-0684, 27. septembra 2007, č. 39.
  article

  article

 9. JESNÝ, Martin. Slovenská výroba pomáha európskym obuvníkom ustáť čínsky tlak. In Trend : týždenník o hospodárstve a podnikaní. - Bratislava : TREND Holding, 2005. ISSN 1335-0684, 4. augusta 2005, č. 30, s. 34-35.
  article

  article

 10. HINKOVÁ-DIBARBOROVÁ, Andrea. Kvalitu vyvážame, brak nosíme. In Obchod : maloobchod, veľkoobchod, distribúcia. - Bratislava : SANOMA MAGAZINES SLOVAKIA, 2003. ISSN 1335-2008, marec 2003, roč. 8, č. 3, s. 36-38.
  article

  article