Search results

 1. TOMAN, Pavel. Omezení síry v palivu zdraží námořní dopravu. In Logistika. - Praha : Economia, 2019. ISSN 1211-0957, 2019, roč. 25, č. 1-2, s. 22-23.
  article

  article


 2. Mobilising Finance for Climate Action in Georgia. Paris : OECD, 2018. 90 s. Green Finance and Investment. Available on Internet: <https://www.oecd-ilibrary.org/finance-and-investment/mobilising-finance-for-climate-action-in-georgia_9789264289727-en> ISBN 978-92-64-28970-3. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book


 3. OECD Economic Surveys: Finland 2018 : February 2018. Volume 2018/2. Paris : OECD, 2018. 121 s. OECD Economic Surveys. Available on Internet: <https://www.oecd-ilibrary.org/economics/oecd-economic-surveys-finland-2018_eco_surveys-fin-2018-en> ISBN 978-92-64-28973-4. ISSN 1995-3488. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book


 4. SCHOLZ, Petr - VEVERKOVÁ, Kristýna. Green management hotelu jako nástroj ochrany destinace cestovního ruchu: případová studie. In Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. XXI. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách : sborník příspěvků : Kurdějov, 13.-15. června 2018 [elektronický zdroj]. - Brno : Masarykova univerzita, 2018. ISBN 978-80-210-8969-3, s. 618-624.
  article

  article


 5. BOLTIŽIAR, Martin et al. Lokality environmentálnych záťaží východného Slovenska ako limitujúce faktory regionálneho rozvoja. In Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. XXI. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách : sborník příspěvků : Kurdějov, 13.-15. června 2018 [elektronický zdroj]. - Brno : Masarykova univerzita, 2018. ISBN 978-80-210-8969-3, s. 648-654.
  article

  article


 6. TÓTHOVÁ, Dominika - TURČÍNEK, Jan. Index Strategie Evropa 2020 v zemích V4. In Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. XXI. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách : sborník příspěvků : Kurdějov, 13.-15. června 2018 [elektronický zdroj]. - Brno : Masarykova univerzita, 2018. ISBN 978-80-210-8969-3, s. 662-668.
  article

  article


 7. PLESNÍK, Pavol. Environmentálne aspekty udržateľného cestovného ruchu. In Studia turistica : online časopis pro vzdělávání v cestovním ruchu [elektronický zdroj]. - Jihlava : Vysoká škola polytechnická, 2018. ISSN 1804-252X, 2018, roč. 9, č. 2, s. 27-32.
  article

  article


 8. NOVOTNÝ, Radek. Metropole plánuje sdílené městské depo. In Logistika. - Praha : Economia, 2018. ISSN 1211-0957, 2018, roč. 24, č. 10, s. 32-36.
  article

  article


 9. TOMAN, Pavel. Logistická centra "zelenají". In Logistika. - Praha : Economia, 2018. ISSN 1211-0957, 2018, roč. 24, č. 10, s. 50-53.
  article

  article


 10. Znalosť je sila. In Systémy logistiky. - Praha : ATOZ Marketing Services, 2018. ISSN [nemá], júl-august 2018, roč. 14, č. 73, s. 12-14.
  article

  article