Search results

 1. ADAMCOVÁ, Lívia. Text, Textkompetenz, Textgestaltung. In Cudzie jazyky v premenách času IX. Medzinárodná vedecká konferencia. Cudzie jazyky v premenách času IX : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, 9. november 2018, (Bratislava, Slovensko). - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4614-0, s. 130-138 CD-ROM.
  article

  article

 2. VACULČIAKOVÁ, Jaroslava. Tvrdé verzus mäkké zručnosti: nároky firiem sa menia. In Zisk manažment. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2019. ISSN 1339-2433, 2019, roč. 11, č. 5, s. 71-72.
  article

  article

 3. BURÁK, Emil. Daňový odborník - pojem, význam a rozlíšenie. In Dane a účtovníctvo : rady a riešenia. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2019. ISSN 1336-426X, 2019, roč. 16, č. 7, s. 74-78.
  article

  article

 4. HRDLIČKOVÁ, Zuzana. Meeting Professional Needs in Business English Courses. In Neophilologica Sandeciensia. - Nowy Sącz : Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu, 2018. ISBN 978-83-65575-29-6. ISSN [1897-5720], 2018, nr. 12, s. 7-16. KEGA 015EU-4/2017.
  article

  article

 5. PANIAGUA, Alejandro - ISTANCE, David. Teachers as Designers of Learning Environments : The Importance of Innovative Pedagogies. Paris : OECD, 2018. 206 s. Educational Research and Innovation. Available on Internet: <https://www.oecd-ilibrary.org/education/teachers-as-designers-of-learning-environments_9789264085374-en> ISBN 978-92-64-08536-7. [Copy count : 2, currently available 1, at library only 1]
  book

  book

 6. LITOMERICKÝ, Juraj. Inovácia reklamačného konania v obchode a službách spoločností. In Vedecké state Obchodnej fakulty 2018/1 : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4507-5, s. 123-133.
  article

  article

 7. PAPRSKÁROVÁ, Paulína - SOCHANIČ, Vladislav. Kompetencie manažérov na rôznych úrovniach manažmentu v závislosti so stupňom kontroly. In Trendy interného kontrolovania v podnikateľských subjektoch vo svetle nových výziev : [recenzovaný zborník vedeckých statí]. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2018. ISBN 978-80-7556-027-8, s. 110-117 CD-ROM.
  article

  article

 8. Benchmarking Civil Service Reform in Kazakhstan. Paris : OECD, 2018. 164 s. OECD Public Governance Reviews. Available on Internet: <https://www.oecd-ilibrary.org/governance/benchmarking-civil-service-reform-in-kazakhstan_9789264288096-en> ISBN 978-92-64-28808-9. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 9. ROSSINSKAYA, Marina V. et al. Modern Problems of Estimation of Effectiveness of the State Employees` Labor. In AD ALTA : journal of interdisciplinary research. - Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2018. ISSN 2464-6733, 2018, vol. 8, no. 1, pp. 81-85.
  article

  article

 10. KANTORÍK, Juraj. Priemysel sa učí podnikať v dobrých časoch. In Revue priemyslu : ľudia, manažment a hospodárstvo. - Bratislava : SON MEDIA, 2017. ISSN 1336-9857, Mar 2017, č. 2-3, s. 36-41.
  article

  article