Search results

 1. HULL, John C. Options, Futures, and Other Derivatives. 9th Edition. Harlow : Pearson, 2018. 891 s. ISBN 978-1-292-21289-0. [Copy count : 2, currently available 0, at library only 2]
  book

  book

 2. LACO, Peter. Hodnotenie podnikových internetových stránok. Recenzenti: Matilda Drozdová, Mojmír Kokles, Ján Hudec. Banská Bystrica : Belianum, 2018. 122 s. Studia oeconomica, 60. ISBN 978-80-557-1524-7. [Copy count : 2, currently available 0, at library only 2]
  book

  book

 3. Oceňovacie prístupy a ich aplikácia v Slovenskej republike a v medzinárodnom prostredí. Medzinárodná odborná konferencia. Oceňovacie prístupy a ich aplikácia v Slovenskej republike a v medzinárodnom prostredí : zborník odborných príspevkov : 2. ročník medzinárodnej odbornej konferencie : 30.5.2018, Bratislava [elektronický zdroj]. Redakčná rada: Miloslav Ilavský ... [et al.]. 1. vydanie. Bratislava : MIpress, 2018. CD-ROM 226 s. ISBN 978-80-971021-3-5. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  electonic book

  electonic book

 4. Oceňovacie prístupy a ich aplikácia v Slovenskej republike a v medzinárodnom prostredí. Medzinárodná odborná konferencia. Oceňovacie prístupy a ich aplikácia v Slovenskej republike a v medzinárodnom prostredí : zborník príspevkov : 1. ročník medzinárodnej odbornej konferencie : 31.5.2017, Bratislava [elektronický zdroj]. Redakčná rada: Miloslav Ilavský ... [et al.]. 1. vyd. Bratislava : MIpress, 2017. CD-ROM [175 s.]. ISBN 978-80-971021-2-8. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  electonic book

  electonic book

 5. HARUMOVÁ, Anna. Analysis and forecast of the company`s value. In Ecoletra.com : scientific eJournal. - Lewes : Ecoletra.com LLC, 2016. ISSN 2377-9748, 2016, vol. 2, no. 1, pp. 94-106 online. VEGA 1/1607/2015.
  article

  article

 6. HARUMOVÁ, Anna. Stanovenie hodnoty I : stanovenie hodnoty podniku. Recenzenti: Eduard Hyránek, Marián Kačúr, Ján Londák. 1. vyd. Lewes : Ecoletra.com, 2016. online [477 s., 23,9 AH]. VEGA 1/006/15. ISBN 978-1-63535-596-3.
  electonic book

  electonic book

 7. NAGLE, Thomas T. - HOGAN, John E. - ZALE, Joseph. The strategy and tactics of pricing : a guide to growing more profitably. 5th ed. Abingdon : Routledge/Taylor & Francis Group, 2016. 334 s. ISBN 978-1-292-02323-6. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 8. ŠRENKEL, Ľudovít. Znalecký posudok. In On-line magazín o podnikaní Podnikajte.sk. - Plevník - Drienové : Inventic, s.r.o., 2014. ISSN 1338-2187, 14.4.2014, s. [1-3] online. Available on Internet: <http://www.podnikajte.sk/financie/c/1322/category/finacne-riadenie/article/znalecky-posudok.xhtml>
  article

  article

 9. BOROVIČKA, Adam. Fuzzy weights estimation method based on the linguistic expression of criteria relevance. In Ekonomická revue. - Ostrava : VŠB - Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta, 2014. ISSN 1212-3951, 2014, roč. 17, č. 1, s. 13-24.
  article

  article

 10. NIŽNÍKOVÁ, Zuzana. Oceňovanie podnikov na báze hodnotenia výkonnosti : dizertačná práca. Školiteľ: Michal Tkáč. Košice, 2013. 124 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book