Search results

 1. IHNATIŠINOVÁ, Denisa. Využitie nástrojov daňovej politiky na podporu výskumu a vývoja v podnikateľskom sektore. In Nové výzvy v oblasti verejných financií 2019 : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4596-9, s. 1-13 CD-ROM.
  article

  article

 2. BETÁKOVÁ, Jaroslava. Povinnosti platiteľov DPH v poslednom zdaňovacom období roku 2018. In Dane a účtovníctvo : rady a riešenia. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2019. ISSN 1336-426X, 2019, roč. 16, č. 1, s. 76-94.
  article

  article

 3. PETROVICKÁ, Iveta. Odpočet daňovej straty právnickej osoby. In Dane a účtovníctvo : rady a riešenia. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2019. ISSN 1336-426X, 2019, roč. 16, č. 3, s. 23-32.
  article

  article

 4. VÁLEK, Juraj. Ďalšie povinnosti osôb povinných platiť daň podľa zákona o dani z pridanej hodnoty. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi. - Bratislava : Slovenská komora certifikovaných účtovníkov, 2019. ISSN 1335-2024, 2019, roč. 27, č. 6, s. 20-26.
  article

  article

 5. KOVÁČIK, Michal - MATEÁŠOVÁ, Martina. Zmena výpočtu koeficientu pomerového odpočítania dane podľa par. 50 zákona o DPH. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi. - Bratislava : Slovenská komora certifikovaných účtovníkov, 2019. ISSN 1335-2024, 2019, roč. 27, č. 3, s. 7-9.
  article

  article

 6. VÁLEK, Juraj. Čiastočné odpočítanie DPH v roku 2017. In DPH aktuálne. - Bratislava : Verlag Dashöfer, 2017. ISSN 1336-5355, 28. apríl 2017, roč. 13, č. 8, s. 4-5.
  article

  article

 7. VÁLEK, Juraj. Refakturácia služieb z pohľadu DPH. In DPH aktuálne. - Bratislava : Verlag Dashöfer, 2017. ISSN 1336-5355, 30. marec 2017, roč. 13, č. 6, s. 3-6.
  article

  article

 8. STRÄHLOVÁ, Jarmila. Optimalizácie dane z príjmov odpočtom daňovej straty. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2017. ISSN 1335-7034, 2017, roč. 22, č. 11, s. 7-14.
  article

  article

 9. RABATINOVÁ, Marcela. Investičný majetok z hľadiska DPH a úprava dane odpočítanej pri investičnom majetku v roku 2017. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2017. ISSN 1335-7034, 2017, roč. 22, č. 11, s. 15-22.
  article

  article

 10. VÁLEK, Juraj. Prijaté faktúry a kontrolný výkaz v roku 2016. In DPH aktuálne. - Bratislava : Verlag Dashöfer, 2016. ISSN 1336-5355, 12. september 2016, roč. 12, č. 17, s. 4-6.
  article

  article