Search results

Records found: 56  
Your query: Keywords = "opatrenia racionalizačné"
 1. HLADKÁ, Michaela. Hodnocení České republiky výborem Moneyval. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2019. ISSN 1212-4273, 2019, roč. 26, č. 3, s. 20-21.
  article

  article

 2. HMÍROVÁ, Lenka. Vládne opatrenia na zlepšenie podnikateľského prostredia III. In Daňový a účtovný poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2019. ISSN 1335-0897, 2019, roč. 24, č. 9, s. 163-183.
  article

  article

 3. HMÍROVÁ, Lenka. Vládne opatrenia na zlepšenie podnikateľského prostredia III. In Dane a účtovníctvo : rady a riešenia. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2019. ISSN 1336-426X, 2019, roč. 16, č. 5, s. 68-72.
  article

  article

 4. MAJERNÍK, Milan - CHOVANCOVÁ, Jana. Posudzovanie vplyvov činností na životné prostredie. Recenzenti: Peter Adamišin, Vojtech Dirner. 1. vydanie. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2019. online 216 s. KEGA 038PU-4/2018. ISBN 978-80-555-2250-0.
  electonic book

  electonic book

 5. RUŠČÁKOVÁ, Anna. Sporné otázky menovej politiky. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2018. ISSN 1335-0900, Február 2018, roč. 26, č. 1, s. 17-21.
  article

  article

 6. BEDRETDINOV, Rafik. Kdy začne další finanční krize ? In Finančné trhy : vedecký časopis = scientific journal. - Bratislava : Derivát, 2017. ISSN 1336-5711, 2017, roč. 14, č. 3, s. 1-10.
  article

  article

 7. BREINEK, Pavel. Vliv fiskální konsolidace na ekonomiku: současná diskuse o snižovaní rozpočtového deficitu a dluhu. In Acta academica karviniensia : vědecký recenzovaný časopis. - Karviná : Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta, 2016. ISSN 1212-415X, 2016, roč. 16, č. 1, s. 17-29.
  article

  article

 8. BADURA, Peter. Využitie testov historických dát pre budúce investície. In Slovenské hospodárstvo v kontexte tohtoročných výziev a príležitostí : zborník vedeckých príspevkov. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4335-4, s. 100-105 CD-ROM. VEGA 1/0404/16.
  article

  article

 9. KOHL, Miroslav. Zvažování rizik v systému managementu kvality ISO 9001:2015. In Kvalita a spoločenská zodpovednosť : Česko Slovenský odborný časopis. - Žilina : Radovan Ďugel - DRaM, 2016. ISSN 1335-9231, 2016, roč. 24, č. 4, s. 14-15.
  article

  article

 10. ŠMAJS, Josef. Ústava země. Banská Bystrica : PRO Banská Bystrica, 2015. 155 s. ISBN 978-80-89057-59-7. [Copy count : 2, currently available 0, at library only 2]
  Ústava země

  book


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.