Search results

Records found: 1023  
Your query: Keywords = "opatrenia"
 1. ULCELUSE, Magdalena - KAHANEC, Martin. Eastward Enlargements of the European Union, Transitional Arrangements and Self‑Employment. - Registrovaný: Scopus. In Journal of Population Economics : International Research on the Economics of Population, Household, and Human Resources. - Basel : Springer Nature. ISSN 1432-1475, 2023, vol. 36, no. 2, pp. 719-742. APVV-15–0765, PITN-GA-2013–608311, Horizon 2020 726950, MAGYC 822806.
  article

  article

 2. DROTÁR, Martin - KELLO, Daniel. Zákaz finančnej asistencie: brzda M&A trhu a priestor na legislatívnu zmenu. In Súkromné právo : recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe. - Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2023. ISSN 1339-8652, 2023, roč. 9, č. 1, s. 2-8.
  article

  article

 3. BONEK, Martin. Zákon o službách zamestnanosti. In Poradca. - Žilina : Poradca, 2023. ISSN 1335-1583, 2023, roč. 28, č. 13, s. 3-272.
  article

  article

 4. MINKOVÁ, Ľuboslava. Cestovné náhrady - zmeny v náhradách a dopady ich zvýšenia. In Dane a účtovníctvo v praxi : odborný mesačník. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2023. ISSN 1335-7034, 2023, roč. 28, č. 7-8, s. 39-44.
  article

  article

 5. ALENOVÁ, Gabriela. Zníženie emisií nesmieme ignorovať. In Obchod : marketing, retail, FMCG. - Bratislava : MAFRA, 2023. ISSN 1335-2008, 2023, roč. 28, č. 3, s. 34.
  article

  article

 6. KLEMENTOVÁ, Vladimíra - KLEMENT, Ladislav - HVOLKOVÁ, Lenka. Economic Impacts of the Covid-19 Pandemic on Selected Tourism Enterprises in the Slovak Republic and Their Responses. In Ekonomická revue cestovného ruchu : recenzovaný vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. - Banská Bystrica : Ekonomická fakulta UMB, 2023. ISSN 0139-8660, 2023, roč. 56, č. 1, s. 10-20.
  article

  article

 7. OCHOTNICKÝ, Pavol et al. Základné makroekonomické rámce vývoja slovenskej ekonomiky v roku 2023. 1. vydanie. Bratislava : Slovenská obchodná a priemyselná komora, 2023. 115 s. [5,75 AH]. ISBN 978-80-89105-85-4.
  book

  book

 8. KOVÁČOVÁ, Zdenka et al. Komentár k úplnému zneniu zákona o dani z príjmov. In Daňový a účtovný poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2023. ISSN 1335-0897, 2023, roč. 28, č. 9-10, s. 40-429.
  article

  article

 9. POZSONYIOVÁ, Natália. Neets in Slovakia: Situation and Labour Market Measures. In Economic and Social Development : 95th International Scientific Conference on Economic and Social Development. - Varazdin : Varazdin Development and Entrepreneurship Agency, 2023. ISSN 1849-7535, pp. 183-190. VEGA 1/0037/20.
  article

  article

 10. POZSONYIOVÁ, Natália. Neets in Slovakia: Situation and Labour Market Measures. In Economic and Social Development : 95th International Scientific Conference on Economic and Social Development. - Varazdin : Varazdin Development and Entrepreneurship Agency, 2023. ISSN 1849-7543, p. 17.
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.