Search results

Records found: 41  
Your query: Keywords = "organizácia dopravy"
 1. NAUMOV, Vitalii et al. Mixed Fuzzy-Logic and Game-Theoretical Approach to Justify Vehicle Models for Servicing the Public Bus Line. In Communications : Scientific Letters of the University of Zilina. - Žilina : EDIS, University Publishing House, University of Žilina, 2022. ISSN 1335-4205, 2022, vol. 24, no. 1, pp. A26-A34.
  article

  article

 2. GÁBRIŠOVÁ, Lýdia - KOZEL, Petr. Coordination of bus departures by mathematical programming. In Communications : scientific letters of the University of Žilina. - Žilina : University of Žilina, 2013. ISSN 1335-4205, 2013, vol. 15, no. 1, s. 74-79.
  article

  article

 3. CETIN, Ugur et al. Route selection and scheduling for urban public bus transportation. In Communications : scientific letters of the University of Žilina. - Žilina : University of Žilina, 2013. ISSN 1335-4205, 2013, vol. 15, no. 1, s. 19-24.
  article

  article

 4. BODNÁR, Michal. Vodiči veľké investície nepociťujú. In Komunálne financie : časopis o ekonomike miest a obcí. - Bratislava : SON MEDIA, 2012. ISSN 1337-2459, 2012, roč. 5, č. február, s. 20.
  article

  article

 5. 2011 ,č. 1-4. Horizonty dopravy : veda - výskum - prax. Žilina : Výskumný ústav dopravný, 2011. 4x ročne. ISSN 1210-0978 [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  journal

  journal

 6. ELIAŠ, Ladislav - HORVÁTOVÁ, Lucia. Zvyšovanie konkurencieschopnosti dopravných podnikov prostredníctvom budovania podnikovej identity. In Aktuálne pohľady na konkurencieschopnosť a podnikanie - nové výzvy : zborník [recenzovaných] vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. ISBN 978-80-225-3200-6, s. 97-100.
  article

  article

 7. DADO, Milan - MATIAŠKO, Karol. Centrum excelentnosti pre systémy a služby inteligentnej dopravy. In Journal of information, control and management systems. - Žilina : Fakulta riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Žiline, 2011. ISSN 1336-1716, Special issue, vol. 9, no. 3, (2011.
  article

  article

 8. CENEK, Juraj. Evaluation criteria for quality of transit lines plan. In Journal of information, control and management systems. - Žilina : Fakulta riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Žiline, 2011. ISSN 1336-1716, 2011, vol. 9, no. 2, s. 77-84.
  article

  article

 9. MAJER, Tomáš. An algorithm for the problem of shortest trail with prohibited maneuvers. In Journal of information, control and management systems. - Žilina : Fakulta riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Žiline, 2011. ISSN 1336-1716, 2011, vol. 9, no. 2, s. 101-108.
  article

  article

 10. GAVULOVÁ, Andrea - DRLIČIAK, Marek. Evaluation of intelligent transport systems implementation for determination of alternative routes by simulation. In Journal of information, control and management systems. - Žilina : Fakulta riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Žiline, 2010. ISSN 1336-1716, 2010, vol. 8, no. 5, s. 515-522.
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.