Search results

Records found: 219  
Your query: Keywords = "organizácie nevládne"
 1. BURGER, Ivan. Napĺňate svoj účel? : neviditeľný život združení a asociácií. In Manažér : časopis pre rozvoj riadiacich pracovníkov. - Bratislava : IBIS partner, 2015. ISSN 1335-1729, 4/2015, roč. 20, zoš. 79, s. 28-31.
  article

  article

 2. MIKUŠOVÁ, Marie et al. Has COVID-19 Affected the Organisational Culture of Non-Governmental Organisations? In E+M. Ekonomie a management : vědecký open access časopis. - Liberec : Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci, 2023. ISSN 1212-3609, 2023, roč. 26, č. 3, s.
  article

  article

 3. 11th Central European Winter Seminar of Regional Science. 11th Central European Winter Seminar of Regional Science. 1st Edition. Bratislava : Publishing House EKONOM, 2023. CD-ROM 105 s. ISBN 978-80-225-5118-2. [Copy count : 2, currently available 1, at library only 1]
  electonic book

  electonic book

 4. VLČKO, Ján. IFRS for SMEs and NGOs – Burden or Advantage. In EDAMBA 2022. International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. EDAMBA 2022 : International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2023. ISBN 978-80-225-5042-0, pp. 519-529. VEGA 1/0121/21.
  article

  article

 5. JOHANESOVÁ, Lucia - NÉMETHOVÁ, Valéria. Modern Micro Theories Explaining the Existence of Nongovernment Organizations. In 11th Central European Winter Seminar of Regional Science. 11th Central European Winter Seminar of Regional Science : Proceedings. - Bratislava : Publishing House EKONOM, 2023. ISBN 978-80-225-5118-2, pp. 21-45. VEGA 1/0249/22.
  article

  article

 6. JOHANESOVÁ, Lucia - NÉMETHOVÁ, Valéria. Modern Micro Theories Explaining the Existence of Non-Government Organizations. In 11th Central European Winter Seminar of Regional Science. 11th Central European Winter Seminar of Regional Science : Proceedings. - Bratislava : Publishing House EKONOM, 2023. ISBN 978-80-225-5118-2, p. 89.
  article

  article

 7. MURRAY SVIDROŇOVÁ, Mária et al. Príručka spolupráce : príručka spolupráce verejnej správy a mimovládnych neziskových organizácií pri poskytovaní služieb. Recenzentky: Eva Balážová, Mária Milková, Michaela Ďurdíková. 1. vydanie. Bratislava : Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti, 2023. 90 s. [4,5 AH]. ISBN 978-80-89051-90-8.
  book

  book

 8. MAGUROVÁ, Zuzana - MAGUROVÁ, Hana. Zákon o registri mimovládnych neziskových organizácií : komentár. Recenzenti: Jana Šimonová, Matej Horvat, Ľubomír Zlocha. 1. vydanie. Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2022. 97 s. [4 AH]. APVV-19-0090. ISBN 978-80-571-0490-2.
  electonic book

  electonic book

 9. PEJCAL, Jakub - HRŮZOVÁ, Lucia. Funding a Selected Group of Czech NGOs from Public Resources. In Scientia et Societas : recenzovaný spoločenskovědní časopis. - Praha : Newton College, 2021. ISSN 1801-7118, 2021, roč. 17, č. 3, s. 105-117.
  article

  article

 10. HROMKOVÁ, Michaela. Personálny marketing a employer branding v mimovládnom a komerčnom sektore na Slovensku. 1. vydanie. Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2021. 203 s. ISBN 978-80-568-0245-8. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  Personálny marketing a employer branding v mimovládnom a komerčnom sektore na Slovensku

  book


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.