Search results

 1. DANAJOVIČOVÁ, Katarína. Zmeny v sadzobníku pokút v sociálnom poistení. In Personálny a mzdový poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2019. ISSN 1335-1508, 2019, č. 1, s. 197-204.
  article

  article


 2. JARINKOVIČOVÁ, Valéria. K príjmom fyzických osôb, ktoré sa nezdaňujú. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi. - Bratislava : Slovenská komora certifikovaných účtovníkov, 2018. ISSN 1335-2024, 2018, roč. 26, č. 9, s. 2-10.
  article

  article


 3. JARINKOVIČOVÁ, Valéria - DROZD, Marián - SEKEROVÁ, Ľubica. Daňové priznania k dani z príjmov za rok 2017 : praktická príručka pre účtovníkov : fyzické osoby : právnické osoby : subjekty verejnej správy a územnej samosprávy : rozpočtové a príspevkové organizácie. Žilina : Poradca podnikateľa, 2018. 320 s. ISBN 978-80-8186-013-3. [Copy count : 1, currently available 1, at library only 0]
  book

  book


 4. VAŠEKOVÁ, Miroslava - MATEÁŠOVÁ, Martina. Zdaňovanie príjmov v SR po 1. januári 2018 - prehľad legislatívnych zmien, súvisiacich oznámení a vymedzenie základných pojmov. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi. - Bratislava : Slovenská komora certifikovaných účtovníkov, 2018. ISSN 1335-2024, 2018, roč. 26, č. mimoriadne vydanie, s. 29-32 online. VEGA 1/0935/16,.
  article

  article


 5. VAŠEKOVÁ, Miroslava - MATEÁŠOVÁ, Martina. Zdaňovanie príjmov v SR po 1. januári 2018 - zmeny v oblasti dane fyzických osôb a dane právnických osôb. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi. - Bratislava : Slovenská komora certifikovaných účtovníkov, 2018. ISSN 1335-2024, 2018, roč. 26, č. mimoriadne vydanie, s. 33-40 online. VEGA 1/0935/16.
  article

  article


 6. Rastie počet daňovníkov, ktorí komunikujú s finančnou správou elektronicky. In Zisk manažment. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2018. ISSN 1339-2433, 2018, roč. 10, č. 9, s. 56-57.
  article

  article


 7. JAMBRICHOVÁ, Silvia. Niektoré špecifiká zdaňovania príjmov fyzických osôb v praktických príkladoch. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2018. ISSN 1335-7034, 2018, roč. 23, č. 7-8, s. 12-19.
  article

  article


 8. RABATINOVÁ, Marcela. Registračná povinnosť tuzemských zdaniteľných osôb v roku 2018. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2018. ISSN 1335-7034, 2018, roč. 23, č. 9, s. 17-26.
  article

  article


 9. KOLEMBUS, Anton. Výber spôsobu uplatňovania výdavkov podnikateľa fyzickej osoby. In Dane - účtovníctvo - odvody : bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2018. ISSN 1336-7986, 2018, roč. 13, č. 10, s. 47-53.
  article

  article


 10. MIČUDOVÁ, Tatiana. Nariadenie o ochrane osobných údajov (GDPR). In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2018. ISSN 1335-7034, 2018, roč. 23, č. 1, s. 24-28.
  article

  article